14. Aldehīdi un ketoni

Sudraba spoguļa reakcija. I P

Laiks - 5-10 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Ekspriments izskaidro sudraba(I) komplekso savienojumu oksidējošas īpašības ūdens šķīdumos.

Šo reakciju vēsturiski izmantoja spoguļu iegūšanai, taču tā vienlaicīgi ir arī glikozes pieradīšanas reakciju. Eksperimentu var veikt gan kā demonstrējumu, gan kā skolēnu laboratorijas darbu (nepieciešams mazāk izejvielu un trauku tilpumi).

„Zilās pudeles” eksperiments E P

Laiks - 5-10 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Ekperimentā notiek reakcija starp NaOH un glikozi, pievienojot metilēnzilā škīdumu, iegūtais šķīdums sakratot kļūst zils, kas pēc laika atkrāsojas.

Sudraba spoguļa reakcija. II E P

Laiks - 15-20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Eksperimenta mērķis – veikt glikozes pieradīšanas reakciju. Eksperimentu var veikt gan kā demonstrējumu, gan kā skolēnu laboratorijas darbu (nepieciešams mazāk izejvielu un trauku tilpumi).