17. Sintētiskie polimēri

Plastiskais sērs. E P

Laiks - 10-15 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

2

Eksperimentu var veikt gan kā demonstrējumu, gan kā skolēnu laboratorijas darbu. Eksperimenta mērķis: sintezēt plastisko sēru.

Skaistas kājas neilona zeķēs R P

Populārzinātniskā raksta saturs: neilona kā pirmās sintētiskās šķiedras atklāšana un ražošana. Neilona priekšrocības un tā nosaukuma veidošanās.

Polistirola sintēze E P

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

3

Eksperimenta mērķis: veikt polistirola sintēzi un attīrīšanu.

PVA slaims

Eksperimenta mērķis: iegūt, iepakot un noformēt šķērssaistītu polimēru – slaimu