18. Ziepes un mazgāšanas līdzekļi

Kā darbojas ziepes? (R)

Ziepju kā virsmaktīvās vielas mazgājošās darbības skaidrojums.

Pārziepošanas reakcijas pierādīšana

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Eksperiments ir domats 12.klases skolēniem,

Vannas bumbas pagatavošana

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

0

Eksperimenta mērķis ir radīt burbuļojošu vannas bumbu, izmantojot zināšanas par vienkāršu ķīmisko pārvērtību dzeramai sodai reaģējot ar citronskābi. Eksperimentu var veikt gan mājas apstākļos, gan ķīmijas kabinetā.

Ziepju šķīduma īpašības. E P

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Eksperimentu skolēni veic kā laboratorijas darbu tematā “Sadzīvē izmantojamās vielas un materiāli”. Mērķis: pārbaudīt ziepju šķīduma īpašības.

Brīnumburbuļi E P

Laiks - līdz 5 min
Vecums - pamatskola, sākumskola
Drošība -

0

Luminiscence kā dabas parādība ir novērota jau ļoti sen. Cilvēki bija novērojuši ziemeļblāzmu un jāņtārpiņu, kā arī minerālmēslu spīdēšanu tumsā.

Eksperiments  paredzēts sākumskolas un pamatskolas skolēniem, kas  ļauj  izprast gaismas ietekmi uz vielām. Eksperimentu veic kā demonstrējumu.

Eksperimenta mērķis: iepazīstināt skolēnus ar vielām, kuras UV gaismas iedarbībā spīd.

Ziepju un trauku mazgāšanas līdzekļu darbība

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Eksperimenta mērķis ir laboratorijas apstākļos iegūt ziepes un izpētīt mazgāšanas līdzekļu īpašības. Darbu var izmantot kā laboratorijas darbu vai mājasdarbu, pamatskolā un vidusskolā.

MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻI: PELDOŠĀ SASPRAUDE

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Eksperimentā pārbauda ka mazgāšanas līdzekļi samazina virsmas spraigumu.

BALINĀTĀJI: NĀTRIJA KARBONĀTS

Laiks - 15-20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

2

Eksperimenta mērķis ir izpētīt, vai nātrija karbonāts ir sastopams veļas mazgāšanas līdzekļos.

Bārija sulfāta iegūšana no veļas mazgāšanas līdzekļa

Laiks - 15-20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Eksperimentā tiek iegūta nešķīstošā viela no veļas mazgāšanas līdzekļa. Eksperimentu var veikt vidusskolā kā laboratorijas darbu.

Peroksīdu pierādīšana: balinātāji

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

2

Iemācās peroksīdu pierādīšanas reakcijas

BALINĀTĀJI: Balinātāju atkrāsojošā iedarbība

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

2

Pārbauda balinātāju efektivitāti pie dažādiem apstākļiem, izdara secinājumus.

OPTISKIE BALINĀTĀJI

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

2

Iepazīst parādību – fluorescenci

MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻU SASTĀVDAĻU PIERĀDĪŠANA: KOMPLEKSVEIDOTĀJI UN JONĪTI

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Eksperimentu gaitā pēta mazgāšanas procesā notikušās ķīmiskās pārvertības, noskaidro un secina, kā notiek netīrumu atdalīšanās no auduma virsmas. Pēta arī ko biežāk izmanto mazgāšanas līdzekļos kā balinātājus.

MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻU PUTOŠANAS SPĒJA

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

2

Eksperimentāli pārbauda dažādu mazgāšanas līdzekļu putošanas spēju, mēģina izskaidrot atšķirības un izprast iemeslus.

MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻU pH

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Pārbauda dažādu mazgāšanas līdzekļu pH

VIRSMAKTĪVO VIELU SUSPENDĒŠANAS SPĒJAS

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Pārbauda virsmaktīvo vielu suspendēšanas spējas

ZIEPJU GĒLS

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

2

Pārbauda gēla veidošanas procesu

ZIEPJU ŠĶĪDUMS UN TINDALA EFEKTS

Laiks - 15-20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

2

Novēro Tindala efektu

MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻU ĪPAŠĪBAS UN SASTĀVS: ZIEPJU IEGŪŠANA

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

3

Eksperimentos iemācās paši laboratorijas apstākļos iegūt ziepes un pēta mazgāšanas līdzekļu īpašības.

Drošība –

Nātrija hidroksīds ir kodīgs. Strādājot ar to, jāizmanto aizsargbrilles un cimdi. Ziepju iegūšanu nedrīkst veikt mājas apstākļos!

6 M sālsskābe ir kodīga. Strādājot ar to, jāizmanto aizsargbrilles un cimdi.

Eļļa grimst ūdenī

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

0

Eksperimentā pārbauda, kā mazgāšanas līdzeklis ietekmē virsmas spraigumu. Eksperimentu var izmantot pamatskolā un vidusskolā kā laboratorijas darbu.

PELDOŠAIS SĒRKOCIŅŠ

Laiks - līdz 5 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

0

Eksperimentā pārbauda, kā mazgāšanas līdzeklis ietekmē virsmas spraigumu.

“Skrienošie” pipari P

Laiks - līdz 5 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

0

Eksperimentā pārbauda, kā mazgāšanas līdzeklis ietekmē virsmas spraigumu. Doto eksperimentu var izmantot pamatskolā vai vidusskolā kā laboratorijas darbu vai mājasdarbu.

VIRSMAS SPRAIGUMS – MONĒTAS VĀRGLĀZĒ

Laiks - 5-10 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

0

Eksperimentā pārbauda, kā mazgāšanas līdzeklis ietekmē virsmas spraigumu.

MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻI- VIRSMAS SPRAIGUMS: ŪDENS PILIENS

Laiks - līdz 5 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

0

Eksperimentos pārbauda, kā mazgāšanas līdzeklis ietekmē virsmas spraigumu.