19. Pārtikas ķīmija. Uzturvielas. Vitamīni

Kā ražo pārtikas eļļu? (R)

Īss raksts par pārtikas eļļas iegūšanu aukstās un karstās spiešanas procesā.

Piena ceļš pasaulē un cilvēkā (R)

Pieprasījums pēc piena pasaulē. Tā ražošana un izmaksas. Laktozes nepanesamība dažādos pasaules reģionos.

Vai kļūsim veselīgāki, ja ēdīsim kā mūsu senči? (R)

Pārtikas izmaiņas cauri laikiem un tās ietekme uz organismu.

Cukura mīlestība (R)

Pārmērīga cukura lietošanas sekas uz veselību. Cukura ražošanas vēsture un iemesli tā biežajai izmantošanai.

pH diēta tuvplānā R P

Populārzinātniskā raksta saturs: pH diēta, tās vērtējums dažādu nozaru speciālistu skatījumā. Organisma pH.

21. gadsimta zelta drudzis (R)

Brazīlijas lauksaimniecībā izmantotās tehnoloģijas. Auglīgā Brazīlijas zeme dāvā lauksaimniekiem četras ražas gadā un baro arī mūs, eiropiešus. Ko dabai, dzīvniekiem un cilvēkiem maksā Brazīlijas lauksaimniecības uzplaukums.

Darvas karote saldinātāja mucā (R)

Īss raksts par cukura aizvietotāju kaitīgumu.

Skepticisms uz šķīvja (R)

Dažādi mīti par uzturu un viedokļi par to patiesumu.

Cukura dehidratēšana ar koncentrētu sērskābi P

Laiks - līdz 5 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Eksperimenta laikā var novērot cukura dehidratēšanu – kā cukuram tiek atšķelts ūdens un tas pārogļojas par oglekli.

Baltie pulverīši E P

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Eksperimenta mērķis ir noteikt un salīdzināt dažādas sadzīvē izmantojamās vielas, kuras visas ir baltā krāsā.

Saharozes satura polarometriska noteikšana dzidros sīrupos E P

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Metodes pamatā ir sakarība starp gaismas laušanas koeficientu un saharozes saturu sīrupā.

Kāpēc āboli kļūst brūni? E P

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

0

Eksperimentāli noskaidro, kāds ir labākais veids, kā novērst ābolu oksidēšanos (brūnēšanu). Eksperimentu var veikt gan kā demonstrējumu, gan kā laboratorijas darbu.

Nātrija hlorīda satura refraktometriska noteikšana dzidros sālījumos E P

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Metodes pamatā ir sakarība starp šķīduma gaismas laušanas koeficientu un NaCl saturu tajā.

Laktozes satura refraktometriska noteikšana pienā. E P

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Eksperimenta mērķis: noteikt laktozes saturu piena. Eksperiments paredzēts vidusskolas posmam. Skolēni veic to kā laboratorijas darbu.

Etiķskābes masas daļas (%) noteikšana konservu marinādē E P

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Eksperimenta mērķis ir praksē apgūt titrimetriju un masas daļas aprēķināšanu.

Kalcijas jonu kompleksonometriskā noteikšana E

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Eksperimenta laikā nosaka kalcija jonu daudzumu izmantojot kompleksonometrisko. Rada skolēniem priekšstatu par kompleksonometriju. Eksperimentu var izmantot kā laboratorijas darbu vidusskolā.

NĀTRIJA HLORĪDA NOTEIKŠANA PĒC MORA METODES

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Metodes princips
Neitrālā vai bāziskā vidē (pH 6,3 –10) hlorīda jonus titrē ar sudraba nitrāta šķīdumu:
Cl- + Ag+ → AgCl ↓
Par indikatoru izmanto kālija hromātu, kas ekvivalences punktā veido sarkanbrūnas
nogulsnes:
CrO4
2- + 2Ag+ → Ag2CrO4 ↓

 

Darba uzdevums
1. Noteikt nātrija hlorīda masas daļu (%) buljona kubiņā
2.No iegūtajiem mērījumiem aprēķināt vidējo aritmētisko, standartnovirzi, relatīvo
standartnovirzi un drošības intervālu

DEGOŠAIS CUKURGRAUDIŅŠ

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

2

Stikls no cukura

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

2

Ir redzēts, kā filmās plīst stikli, kad ar pudeli iesit pa galvu vai skrien pāri stikla lauskām. Agrāk šādās epizodēs izmantoja stiklu, kas izgatavots no cukura. Tagad parasti stiklu aizstāj ar polistirolu, kam salīdzinājumā ar cukura stiklu ir vairākas priekšrocības: tik viegli nedrūp, saplīstot veido lielākas lauskas, nešķīst ūdenī, vieglāk iekrāsot un izliet lielākās formās.

GLIKOZES PIERĀDĪŠANA

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

2

KĀ CĒLIES NOSAUKUMS “OGĻHIDRĀTI”?

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

2

KAS SPĒJ SARECINĀT PROTEĪNUS?

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Visos eksperimentos novēro proteīnu sarecēšanu.

PIENA KVALITĀTES PĀRBAUDE: Sodas pierādīšanas reakcija

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Svaiga piena pH ir no 6,55 līdz 6,75. Sodu pienam pievieno, lai samazinātu tā skābumu. Sodas pierādīšanas metode pamatojas uz indikatora bromtimolzilā krāsas maiņu.

PIENA KVALITĀTES PĀRBAUDE: Amonjaka pierādīšana reakcija

Laiks - 15-20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

2

Amonjaka pierādīšanas metode pamatojas uz amonjaka spēju ar Neslera reaģentu veidot krāsainas nogulsnes. Svaigā pienā tā daudzums ir apmēram 0,5–0,6 mg %. Darbs var tikt izmantots kā laboratorijas darbs.

PIENA KVALITĀTES PĀRBAUDE: Ūdeņraža peroksīda atklāšana pienā

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Piens, kam pievienots ūdeņraža peroksīds skaitās viltots. Ūdeņraža peroksīdu pievieno pienam, lai tam nepieaugtu skābums. Darba izmantota metode pamatojas uz  ūdeņraža peroksīda spēju no KI izdalīt brīvu jodu, kurš ar cieti dod zilu krāsu. Metodes jutīgums ir 0,001 % ūdeņraža peroksīda. Reakcija notiek pēc šāda vienādojuma:

H2O2 + 2KI + H2SO4 -> I2 +K2SO4 + 2H2O

PIENA KVALITĀTES PĀRBAUDE: Blīvuma noteikšana

Laiks - 15-20 min
Vecums - vidusskola, pamatskola
Drošība -

1

Eksperimentā nosaka piena kvalitāti, apgūstot analītiskās ķīmijas kvalitatīvās metodes – nosakot, vielas vai elementa klātbūtni paraugā.

SIEKALAS NOĀRDA CIETI

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Eksperimentā pārbauda cietes ķīmiskās īpašības.

JODA TINKTŪRA KRĀSO CIETI ZILĀ KRĀSĀ -EP

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Eksperimentā pārbauda joda reakciju ar cieti, noskaidro kā var pierādīt cieti.

CUKURA SATURA NOTEIKŠANA KOKAKOLAS DZĒRIENOS

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

3

Eksperimentā pēc blīvuma nosaka cukura saturu dzērienos.

PROTEĪNU, CUKURU UN TAUKU NOTEIKŠANA PIENĀ

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

3

Laboratorijas darba laikā pielieto pierādīšanas reakcijas – piena produktos identificē taukus, cukuru, cieti, proteīnu.

PĀRTIKAS PRODUKTU ANALĪZE

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

3

Laboratorijas darba laikā veic pierādīšanas reakcijas – pārtikas produktos pierāda taukus, reducējošos cukurus, cieti, proteīnus.

TAUKU KONSTATĒŠANA

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

0

Eksperimentā iemācās vizuāli identificēt taukus pārtikas produktos.

Etiķskābā rūgšana E P

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Eksperimenta mērķis ir demonstrēt kā notiek etiķskābās rūgšanas process Tiek veikta etiķskābes īpašību izpēte.