99. u.c. neklasificētie

Degošā roka P

Laiks - līdz 5 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

3

Demonstrējuma mērķis ir pierādīt, ka ūdenim piemīt liela siltumietilpība. Ar šķiltavu gāzi aizdedzinātas putas uz plaukstas sadeg, neradot apdegumus.

Leidenfrosta efekts izmantojot šķidro slāpekli. Piliens uz gāzes spilvena P

Laiks - līdz 5 min
Vecums - vidusskola, pamatskola, sākumskola
Drošība -

2

Eksperimenta mērķis ir parādīt Leidenfrosta efektu, kā piemēru izmantojot šķidro slāpekli.

Amonjaka strūklaka. E P

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

3

Eksperimenta mērķis: iegūt amonjaku un novērot tā šķīdību ūdenī.

Mākslīgās asinis P

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

2

Eksperimantā tiek veiktas divas ķīmiskās reakcijas. Sākumā vizuāli tiek novērota asinsarkanas krāsas pārādīšanās, inscinējot sagriešanos ar plastmasas nazīti, un beigās krāsas izzušana, izmantojot 3. reaģentu. Demonstrējumu var izmantot 8. klases sākumā, lai ieinteresētu skolēnus izzināt ķīmiskās reakcijas, kā arī vidusskolā, runājot par kompleksajiem savienojumiem un jonu analītisko pierādīšanu.

Kā pasargāt sevi ķīmijas nodarbību laikā P

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

3

Drošības noteikumu demonstrēšana tiek veikta, lai nodrošinātu drošu un pārdomātu darba vidi ķīmijas laboratorijā. Demonstrācijā ietilpst fenolftaleīna reakcija ar bāzi un pēc tam ar skābi, H2SO4 katalizēta reakcija ar dažādiem materiāliem.

Amfotērie oksīdi P

Laiks - 15-20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Eksperimentā tiks parādīts, ka sālsskābe un nātrija hidroksīds reaģē ar cinka oksīdu, alumīnija oksīdu, dzelzs(III) oksīdu, hroma(III) oksīdu, šādi pierādot, ka dotie  oksīdi ir amfotēri oksīdi.

Elektrību gādās no kosmosa un vulkāniem (R)

Dažādi alternatīvie enerģijas iegūšanas veidi, tehnoloģiskie risinājumi un to realizēšanas iespēju vērtējums.

Nāvējošās molekulas (R)

Dažādas vielas (indes), kas kaitīgas organismam, tajā skaitā smagie metāli.

Temperatūra (R)

Kas ir temperatūra, kā to mēra, kā tā ietekmē dažādus fizikālos un ķīmiskos procesus.

Kāpēc Zemes iekšiene ir tik karsta? (R)

Skaidrojums, ka Zemes kodola augsto temperatūru nodrošina tajā notiekošie radioaktīvās sabrukšanas procesi.

Šaubu laikmets (R)

Zinātnes atklājumu un pierādījumu apšaubīšana. Tās iespējamie iemesli un arī sekas. Dažādi piemēri no reālās dzīves.

Seko līdz klimata datiem (R)

Īss raksts par aplikāciju, kuru var izmantot telefonā, lai sekotu līdz klimata pārmaiņām.

Vēlme pēc pārmaiņām R P

Populārzinātniskā raksta saturs: Vācijas piemērs enerģētikas revolūcijā, kuras mērķis ir atomreaktoru un fosilās degvielas aizstāšana.

Latvijas zemes dzīļu bagātības (R)

Latvijas dabas bagātības, derīgie izrakteņi un to izmantošanas iespējas.

Piesārņotais kosmoss (R)

Cilvēku darbības rezultātā veidojušies atkritumi, kas atrodas kosmosā un riņķo ap zemi. Šo atkritumu bīstamība un iespējamie risinājumi to aizvākšanai.

Netīrais bizness (R)

Farmācijas rūpniecība, nelegālo medikamentu un medikamentu atdarinājumu bizness.

Nākotnes metropoles (R)

Vides tehnoloģijas, kas nākotnē varētu ļaut lielpilsētām nodrošināt sevi ar dzeramo ūdeni, bioloģisko pārtiku un efektīvi pārstrādāt atkritumus.

Kāpēc ziemā jābrauc ar ziemas riepām (R)

Ziemas un vasaras riepās izmantoto gumiju sastāvs un to ražošana.

Kā radās dzīvības pamatelementi komētās? R P

Populārzinātniskā raksta saturs: īss raksts par iespējamo aminoskābju un citu organisko vielu veidošanos ārpus mūsu planētas.

Elektrību gādās no kosmosa un vulkāniem (R)

Dažādi alternatīvie enerģijas iegūšanas veidi, tehnoloģiskie risinājumi un to realizēšanas iespēju vērtējums.

Smilšu nolaupīšana (R)

Smiltis kā viens no svarīgākajiem dabas resursiem, to izmantošana. Apraksts par smilšu ieguvi Marokā, kas bieži vien ir nelikumīga un nodara kaitējumu dabai.

Sātana laborants (R)

Pirmā pasaules kara laika vācu zinātnieks Fricis Hābers un viņa pētījumi ķīmisko ieroču izgatavošanā.

Indīgā evolūcija (R)

Apraksts par alu Meksikā, kurā ir ekstremāli apstākļi lielās sēra un tā savienojumu koncentrācijas dēļ.

Aukstā kara atomneprāts (R)

Atomieročus sacensība starp ASV un PSRS Aukstā kara laikā. Atomieroču izmēģinājumi, to sekas. Ūdeņraža bumba salīdzinājumā ar atombumbu.

Šaubīties ir veselīgi (R)

Kritiskā domāšana zinātnē. Jaunu atklājumu un teoriju ticamības izvērtēšana. Kā atšķirt patiesu informāciju no nepatiesas.

Hroma(VI) reakcija ar amonjaku P

Drošība -

3

Putu degšanas eksperiments

Drošība -

1

Vielas blīvuma atkarība no temperatūras

Drošība -

2

Vielu šķīšanas siltuma konstatēšana

Drošība -

1

Nātrija acetāta kristalizēšanas

Drošība -

1

Pārsātinātie šķīdumi ir tādi šķīdumi, kas satur vairāk izšķīdinātās vielas, nekā nepieciešams to piesātināšanai dotajā temperatūrā.

Amonija nitrāta (amonija rodanīda) šķīšanas siltumefekts (metāla trauka piesaldēšana)

Drošība -

1

Daudzkājis

Laiks - 5-10 min

Iepazīt dabu un sev apkārt esošo ar citu maņu palīdzību.

Lapsa-Trusis-Lapa

Laiks - virs 20 min

Sākuma aktivitāte, kas aicina aizdomāties cik būtisks  „līdzsvars” dabā.

Peles medības

Laiks - 15-20 min

Aktivitāte, lai aicinātu padomāt par dzīvnieku medīšanu.

Medības

Ceļojuma nūja

Atrodi savējo!

Aktivitāte rosina modrību, veido kontaktu starp dalībniekiem, vadītāju, apkārtējo vidi, rada aizrautības atmosfēru. Bērni mācās pārvietoties telpā tumsā, mēģinot likt lietā citas maņas: garšu, skaņu, smaržu, tausti.

Skaņas

Pasaule ir bagāta ar dažādām skaņām. Ar skaņu palīdzību dzīvās būtnes sazinās. Aktivitāte paaugstina un nostiprina bērnu uzmanību, pielietojot dzirdi, padara rāmāku prātu, saasina uztveri jutīgākai dabas pieredzei.

Pieradinātais koks

Aktivitāte paaugstinās bērnu jutīgumu un uzmanības koncentrēšanu, attīstīs novērošanas prasmes, saasinās uztveri jutīgākai dabas pieredzei.

Iedomu mežs!

Katrs bērns izprot apkārtējo pasauli citādāk, šī aktivitāte ļaus aktivizēt skolēna iztēli un redzējumu par dabu – kāda tā ir? cik krāsaina? cik skaista, priecīga vai skumja?

Uguns iegūšana bez sērkociņiem, izmantojot hlorātu E P

Laiks - 5-10 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

2

Kālija hlorātu jeb Bērtolē sāli pirotehniskajos maisījumos lieto kā  spēcīgu oksidētāju. Mūsdienās to saturošas sprāgstvielas neizmanto, jo tās ir pārāk nestabilas un bīstamas.

(S)audzē mežu!

Mērķis
• Veicināt bērnu vides apziņas veidošanos, rosinot bērnus uz sociāli aktīvu rīcību savas apkārtnes
sakopšanā un uzlabošanā

Darini koku

Mērķis
• Iepazīt un praksē apgūt dažādus koksnes izmantošanas veidus, veicinot skolēna interesi par koka
amatniecību

Izzini planētas mežus

Mērķis
• Svešvalodas zināšanu pilnveidošana saistībā ar meža tēmu un datora lietošanas prasmju attīstīšana,
veicinot starptautisku pieredzes apmaiņu

Pieraksti koka stāstu

Mērķis
• Rosināt skolēnu interesi par tautas folkloru, ticējumiem un paražām, izglītojot skolēnus par koka
augšanas un koksnes izmantošanas ciklu

 

Samēries ar koku

Mērķis:
• Iemācīties lietot vienkāršu pētniecības metodiku, apgūstot dažādas koku pazīmes un īpatnības

 

4.09 Putni gaisā (Kornels, vides spēle)

Šī aktivitāte modina un der par paraugu cilvēku mīlestībai pret visu esību. Paužot pateicību dabai, mēs veicinam pašu atbildību par to.  Daudzas reizes putni ir atsaukušies uz grupas dziedāto Putni gaisā tuvējos kokos ar bagātīgām dziesmām.

4.08. Dzīvā vēsture (Kornels, vides spēle)

Džons Mūrs stāstīja stāstus par viņa tikšanos ar savvaļas dzīvniekiem, kokiem un vētrām kalnos. Viņa klausītāji jutās, ka atrodas tur patiesībā. Viena klausītāja sacija: “Mana piere juta vēju un lietu!” Kā jau minēts iepriekš, stāstu stāstīšana ir dalīšanās ar mūsu prāta pārdzīvojumiem (pieredzi).

Klausītājs patiešām pārdzīvo stāstījumu. Pētījumi liecina, ka stāstītājam un klausītājiem ir viena un tāda pati insulas aktivitāte, aktivitāte frontālajos smadzeņu apgabalos – tajos pašos, kas veicina pašapzināšanos un emocijas. Kad mēs stāstām iedvesmojošu stāstu par izcila naturālista dzīvi, ikviens klātesošais (tai skaitā stāstītājs) gūst  gan emocionālu, gan garīgu labumu.

Mūsdienu modernajā laikmetā, kad neiedomājami strauji notiek neiedomājamas pārmaiņas, izšķiroši svarīgi ir piedāvāt veselīgus lomu modeļus (kas kalpo par paraugu). “Tautas pazīst pēc cilvēkiem, kuri paši par sevi ir izcili” ir teicis kāds gudrs vīrs. Modernajā kultūrā, jaunie cilvēki vēlas līdzināties slavenībām sportā, mūzikā un filmu pasaulē.  Tāpēc izšķiroši svarīgi ir dalīties ar diženu cilvēku dzīvēsstāstiem, kuri dziļi rezonē ar pasauli un pilni ar rūpēm par savu tautu. Ja mēs to darām, mēs stāstam par tiem varoņiem, kurus patiesi ir vērts atdarināt. Kad mēs no jauna izdzīvojam dzīves pieredzi un pasaules skatījumu kāds tas ir Jonh Muir, Rachel Carson un Henry David Thoreau, tas sniedz gan saviļņojumu, gan pārveido mūs.

Ikvienu, bet īpaši bērnus, ļoti ietekmē noteikti lomu modeļi, kuriem viņi grib līdzināties. Aizraujoši stāsti no cilvēku dzīves, ja tos stāsta no visas sirds un dvēseles, atraisa mūsu iztēli un paplašina redzesloku. Izcilo dabas pētnieku dzīvesstāsti ir lielisks palīgs ne tikai, lai  atdzīvinātu un atklātu klausītājiem aizraujošu dabas pārdzīvojumu un tās gudrību, bet arī lai radītu izpratni par to, cik svarīgi ir dzīvot ar augstiem ideāliem.

Izvēlies personu, kuras dzīve un idejas tevi ir iedvesmojušas, un ir bijis pilnīgi jauns veids dzīvei un esībai. Tu pats esi iedvesmots, tādēļ tu spēj nest šo entuziasmu savā stāstījumā. Izvēlies jautru un aizraujošu stāstu kas pauž dabā pārdzīvoto. Sakārto savus stāstījumus pēc noskaņojumu: jautri, iedvesmojoši, dramatiski, tad dziļi jēgpilni – nodrošina auditorijas entuziasmu un jutīgumu.

Es pats esmu izstrādājis nodarbību sēriju, kurās es stāstu par Džonu Muiru, Džordžu Vašingtonu Kārveru un Asizes Svēto Francisku. Tavas pūles attaisnosies, redzot, cik dziļi cilvēkus aizkustina Kārvera gandrīz mistiskā saskaņa ar augu pasauli un mīlestība pret to, viņa pašaizliedzīgā kalpošana cilvēcībai, neuzvaramais gars. Aizkustina arī Svētā Franciska brālīgā mīlestība un cieņa pret visu Dieva radību, ieskaitot putnus, kokus un vēju. Viņa līdzjūtība, kas ne vienu reizi vien likusi viņam šķirties no pēdējā apģērba gabala, lai palīdzētu ciešanās nonākušam dzīvniekam, kā arī atvadīties no savas skopās maltītes, lai remdētu dzīvnieka izsalkumu. Un Džona Muira milzīgais prieks par dabu, viņa bagātā pieredze un neskaitāmie piedzīvojumi dabā!

4.07. Vēstule sev (Kornels, vides spēle)

Dziļas tikšanās ar citiem cilvēkiem un ar dabu ir brīnumains brīdis, ko varam atcerēties uz visu mūžu. Bet  šos mūsu nodomu dzīvi dzīvot daudz jēgpilnāk var viegli aizmirst. Vēstule sev notver cilvēku tābrīža iedvesmu vēstulē, kas tiek rakstīta pašam sev. Vienu mēnesi vēlāk, šī vēstule tiek nosūtīta viņiem kā atgādinājums par dzīves augstākajām prioritātēm.

3.14. Aklā pastaiga, aizsieto acu nodarbības (Kornels, vides spēle)

Es spilgti atceros savu pirmo pārdzīvojumu ar aizsietam acīm. Mani aizveda pa taku uz upes pieteku, kurā es iebridu līdz ceļiem un, šļakstoties ūdenim, varēju izjust straumes tecējumu. Tad mans vadītājs pajautāja, vai man ir vēlēšanās iet par straumi lejup. Un tad mēs devāmies tālāk. No sākuma mēs gājām pavisam piesardzīgi, bet drīz vien es jau biju spējīgs atbrīvoties un atdod sevi straumei, ļaujot tai mani nest, kur vien vēlas. Milzīgu prieku man sagādāja sānstraumes, kas lieca un grieza manu ķermeni, kamēr klunkstēšana, rēkšana, gaisa švīkoņa un burbuļošana visapkārt man veidoja visbrīnišķīgāko mūziku. Es nekad nebiju zinājis, ka upes pieteka var būt tik brīnišķīga!

3.09. Klusās medības (Kornels, vides spēle)

“Klusās medības” praktizē Amerikas indiāņi. Drosminieks, kas šādi gribēja medīt, izvēlējās vietu, ko viņš labi pazinājs un, kura viņu saistīja. Viņš apsēdās mežā vai uz kalna nogāzes un noskaņojās uz mierīgu un modru novērošanu. Ja viņa ierašanās bija izraisījusi satraukumu apkārtējos dabā, viņš pacietīgi gaidīja, kamēr dabas pasaule atgriežas pie tās ierastā, harmoniskā ritma. Parasti šāda “mednieka” vienīgā vēlēšanās bija novērot un mācīties.

Papildkrāsa

Laiks - 5-10 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Eksperiments parāda kobalta (II) un niķeļa(II) jonu īpašību. Eksperiments var tikt izmantots kā laboratorijas darbs vidusskolā. 

Baltie pulverīši E P

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Eksperimenta mērķis ir noteikt un salīdzināt dažādas sadzīvē izmantojamās vielas, kuras visas ir baltā krāsā.

Vielas blīvuma un viskozitātes noteikšana E P

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Eksperimentā praktiski nosaka vielas blīvumu un viskozitāti.

Savdabīgā čūska E P

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

2

Cukura oksidēšanās gaitā dzeramās sodas klātbūtnē veidojas “savdabīgā čūska”.

Eksperimenta parāda, ka ogļhidrātu oksidēšanās var notikt ne tikai stipru oksidētāju  (piem., konc. sērskābes) klātbūtnē. Cukuram degot rodas   ogļskābā gāze un ogleklis, kas veido irdenu struktūru (“čūsku”).

Brīnumburbuļi E P

Laiks - līdz 5 min
Vecums - pamatskola, sākumskola
Drošība -

0

Luminiscence kā dabas parādība ir novērota jau ļoti sen. Cilvēki bija novērojuši ziemeļblāzmu un jāņtārpiņus, kā arī minerālmēslu spīdēšanu tumsā.

Eksperiments  paredzēts sākumskolas un pamatskolas skolēniem, kas  ļauj  izprast gaismas ietekmi uz vielām. Eksperimentu veic kā demonstrējumu.

Eksperimenta mērķis: iepazīstināt skolēnus ar vielām, kuras UV gaismas iedarbībā spīd.

KUŠANAS TEMPERATŪRAS NOTEIKŠANA E P

Eksperimentāli tiek noteikta vielas kušanas temperatūra.

GRAVIMETRISKĀ MITRUMA SATURA NOTEIKŠANA

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Paraugu žāvē konvekcijas krāsnī noteiktā temperatūrā, līdz tā masa vairs nemainās, t.i., līdz konstantai masai. Mitrumu (ūdens masu) nosaka, aprēķinot svērumu starpību pirms un pēc žāvēšanas.

Darba uzdevums – noteikt mitruma saturu [ūdens masas daļu], % paraugā.

Ūdens ērģeles P

Laiks - 5-10 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

0

Ar stikla glāzi, kas daļēji piepildīta ar ūdeni, novēro, ka rodas skaņa, velkot samitrināta pirksta galu gar glāzes malu. Novēro, ka skaņas augstums mainās atkarībā no ūdens tilpuma glāzē.

VIENKĀRŠA KVIEŠU MAIZES RECEPTE

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Pielietojot pamatzināšanas par rūgšanas procesiem, pagatavo pārtikas produktu – maizi.

2 eksperiments

Visos eksperimentos novēro proteīnu sa recēšanu

A2

 \xrightarrow[dfg]{dfgdfg}

 \int_{asdas}^{23}

  \chemname{\chemfig{R-C(-[:-30]OH)=[:30]O}}{Carboxylic\\acid} \chemsign{+} \chemname{\chemfig{R'OH}}{Alcohol} \chemrel{->} \chemname{\chemfig{R-C(-[:-30]OR')=[:30]O}}{Ester} \chemsign{+} \chemname{\chemfig{H_2O}}{Water} \chemnameinit{}

 • olas baltums
 • piens
 • 5% vara sulfāta šķīdums
 • 5% sālsskābes šķīdums
 • etilspirts
 • destilēts ūdens
  A\underset{b}A\underset{b}{\overset{a}{\longleftrightarrow}}B{\overset{a}{\longleftrightarrow}}B
 • vārglāzes (150-200 ml) vai mēģenes
 • Stika nūjiņa
 • pipete
 • elektriskā plītiņa
 • putotājs (putojamā slotiņa)