3c. Peldspēja, blīvums

Ūdens un sālsūdens blīvuma salīdzināšana P

Laiks - 15-20 min
Vecums - sākumskola, pamatskola
Drošība -

0

Eksperimentā var redzēt, ka ieberot  traukā ar ūdeni sāli, tas izšķīst. Pirmajā traukā, kur ir ūdenim pievienota sāls ola peld. Otrā traukā ola nogrimst līdz trauka dibenam.

Vai tiešām mana ūdens pudele ledusskapī saraujas? R P

Ūdens blīvuma izmaiņas atkarībā no temperatūras.

Vai saldūdens ir smagāks nekā jūras vai okeāna ūdens? R P

Rakstā dots īss skaidrojums par blīvuma atšķirībām saldūdenim un sālsūdenim.

Zemūdens vulkāns

Laiks - līdz 5 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

0

Eksperimentā skolēni eksperimentāli novēro ūdens blīvumu atkarībā no temperatūras – vēsam ūdenim blīvums ir lielāks nekā karstam.

MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻI: PELDOŠĀ SASPRAUDE

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Eksperimentā pārbauda ka mazgāšanas līdzekļi samazina virsmas spraigumu.

PIENA KVALITĀTES PĀRBAUDE: Blīvuma noteikšana

Laiks - 15-20 min
Vecums - vidusskola, pamatskola
Drošība -

1

Eksperimentā nosaka piena kvalitāti, apgūstot analītiskās ķīmijas kvalitatīvās metodes – nosakot, vielas vai elementa klātbūtni paraugā.

Eļļa grimst ūdenī

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

0

Eksperimentā pārbauda, kā mazgāšanas līdzeklis ietekmē virsmas spraigumu. Eksperimentu var izmantot pamatskolā un vidusskolā kā laboratorijas darbu.

Priekšmeti gan grimst, gan peld. Peldspēja.

Laiks - 10-15 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

1

Eksperimentā skolēni pārliecinās, ka stikla un plastilīna bumbiņas ūdenī grimst. Ja no plastilīna bumbiņas izveido laiviņu, tā negrimst, savukārt, ieliekot stikla bumbiņas laiviņā, tā iegrims dziļāk, bet vēl joprojām peldēs.

Izpēti šķidrumu peldēšanu un grimšanu!

Laiks - 10-15 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

1

Šķidrumi atkarībā no to blīvumiem var peldēt vai grimt tāpat kā cietas vielas. Viela ar mazāku blīvumu sver mazāk nekā tikpat liela tilpuma viela, kurai ir lielāks blīvums. Priekšmets vai šķidrums var peldēt tikai tādā šķidrumā, kas ir blīvāks par to.

Nirstošie leduslāči P

Laiks - 15-20 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

0

Skolēni vēro kas notiek ar iesaldētām želeju konfektēm, kad tos atkausē, ievietojot glāzē ar ūdeni.