4b. Enerģija, E avoti

Berze un siltums P

Laiks - 5-10 min
Vecums - sākumskola, pamatskola
Drošība -

0

Eksperiments parāda, kā kustības enerģija pārvēršas siltuma enerģijā.

Eksperiments ar silto gaisu P

Laiks - 5-10 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

3

Eksperiments pierāda, ka, svecei degot, rodas siltums, kas sasilda gaisu un kura molekulas, kinētiskās enerģijas dēļ, liek rotēt papīram.

Kā darbojas elektromagnēts?

Laiks - virs 20 min
Vecums - sākumskola, pamatskola
Drošība -

1

Eksperimenta gaitā skolēns pats izgatavo elektromagnētu.

Enerģija. Magnētiskā elektrība

Laiks - 15-20 min
Vecums - sākumskola, pamatskola
Drošība -

1

Enerģija ir daudzveidīga. Tā, piemēram, saule izstaro siltuma un gaismas enerģiju.

Citāda enerģija tiek iegūta, iespraužot kontaktdakšu sienas elektriskajā kontaktā. Šo enerģijas veidu sauc par elektrību. Elektrību var interesanti izmantot magnētos.

Jautājums – Vai elektrība var novirzīt kompasa adatu?

Vēdzirnavu modelis P

Laiks - 10-15 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

1

Lai labāk izprastu vējdzirnavu darbības principu, izgatavo tās no papīra, kociņa un spraudītes. Pēc tam tās pūš no dažādām pusēm un pēta, kādā virzienā tās griežas, pūst ar dažādu spēku, lai izprastu, kad tās griezīsies ātrāk, kad lēnāk.