5c. Zeme un debesis, debess puses, pasaules uc kartes, debess ķermeņi

Kompasa izgatavošana P

Laiks - 5-10 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

1

Kompass ir ierīce Zemes debespušu noteikšanai. Pazīstamākais ir magnētiskais kompass. Veicot eksperimentu, iemācīsies izgatavot kompasu mājas apstākļos pieaugušo uzraudzībā.

Ēnas virziens un garums P

Laiks - 10-15 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

0

Varbūt tev kādreiz ir radies jautājums, kāpēc pulksteņa rādītāju kustība notiek virzienā no kreisās uz labo pusi? Kāpēc ne otrādāk? Veicot eksperimentu “Ēnas virziens un garums”, tu gūsi skaidrojumu.

Kā noteikt atrašanās vietu uz planētas Zeme? P

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

0

Eksperiments mācās noteikt atrašanās vietu, lietojot apgūtos jēdzienus: paralēle – ģeogrāfiskais platums (Z p., D p.), meridiāna – ģeogrāfiksias garums (A g., R g.).

Mēness fāzes

Laiks - virs 20 min
Vecums - sākumskola

Skolēni pēc pašu gatavota modeļa pēta Mēness fāžu veidošanos.