6b. Dabas ainavas

Upes modelis P

Laiks - virs 20 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

0

Izpratnes veidošanai, ka upe ir tekoša ūdenstilpne. 

Zemūdens vulkāns

Laiks - līdz 5 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

0

Eksperimentā skolēni eksperimentāli novēro ūdens blīvumu atkarībā no temperatūras – vēsam ūdenim blīvums ir lielāks nekā karstam.

Latvijas dabas ainavas.

Laiks - 10-15 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

0

Raksturot dažādas dabas ainavas Latvijā. Kā ainavu var ietekmēt dažādi apstākļi?

Vulkāna modelis

Laiks - virs 20 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

1

Pilnveidot priekšstatu par vulkānu izgatavojot vulkāna modeli un izvirdumu.