6b. Dabas ainavas

Upes modelis P

Laiks - virs 20 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

0

Izpratnes veidošanai, ka upe ir tekoša ūdenstilpne. 

Latvijas dabas ainavas.

Laiks - 10-15 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

0

Raksturot dažādas dabas ainavas Latvijā. Kā ainavu var ietekmēt dažādi apstākļi?