7a. Fizikālās un ķīmiskās pārvērtības. Vielas un maisījumi

Metāla izplešanās to sildot D

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola, sākumskola
Drošība -

0

Eksperimentā  novēro, ka metāla priekšmetu sasildot, tas  izplešas. Pārtraucot sildīšanu, tas atgūs iepriekšējo izmēru.

Vielu maisījums, šķīduma iegūšana P

Laiks - 10-15 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

0

Skolēni  kopā ar skolotāju vienojas, ka katrs no mājām atnesīs tējas maisiņu un savu krūzīti, kas ir caurspīdīga. Vēros, kā vielas šķīst.

Elestīga olas čaumala P

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

0

Eksperimentu veic, lai izprastu vielu  ķīmiskās pārvērtības, kuras notiek šī procesa laikā.

Kā augi fotosintēzes procesā uzņem ogļskābo gāzi? P

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

0

Augi ir vienīgie dzīvie organismi uz Zemes, kas spēj veidot barības vielas, izmantojot Saules enerģiju. Tas notiek Saules gaismā augu zaļajās daļās, visbiežāk – lapās. Augi no gaisa ar lapām uzņem ogļskābo gāzi, bet ar saknēm un lapām ūdeni. Tad lapās notiek sarežģītas ķīmiskās pārvērtības, kuru rezultātā veidojas cukurs – glikoze, kā arī skābeklis. Šo procesu sauc par fotosintēzi.

Slāpstošā liesma P

Laiks - 5-10 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

0

Eksperimenta gaitā tiek noskaidrots, ka degšanai nepieciešams skābeklis.

Balons, kurš nav jāpūš! P

Laiks - 5-10 min
Vecums - sākumskola, pamatskola
Drošība -

1

Visvairāk patiks pirmskolas vecuma bērniem, bet interesi rada gan sākumskolā, gan pamatskolā. Var veikt kā mājas eksperimentu. Šis darbs ir vairāk domāts kā demonstrējums – vai var piepūst balonu, izmantojot vielas, ko var atrast virtuves skapītī.

Slaima pagatavošana bez boraka izmantošanas E P

Laiks - līdz 5 min
Vecums - sākumskola, pamatskola
Drošība -

0

Eksperimentā tiek izveidots slaims bez boraka, par aizstājēju izmantojot kontaktlēcu šķīdumu.

Amonija dihromāta termiska sadalīšanās. E P

Laiks - līdz 5 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Eksperimentā notiek amonija dihromāta sadalīšanās, kas atgādina vulkānu. Rasts drošs, veselībai nekaitīgs šī eksperimenta demonstrējuma veids.

Kristalizācija

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Kristalizācija ir vielu attīrīšanas pamatmetode, ko laboratorijā izmanto visbiežāk. Tās pamatā ir vielu šķīdības palielināšanās, kas parasti novērojama, paaugstinot temperatūru. Lai vielu pārkristalizētu, pagatavo tās karstu piesātinātu šķīdumu. Tam atdziestot, vielas šķīdība samazinās un tā kristalizējas. Piemaisījumi paliek šķīdumā.

Skolēni kristalizējot no ūdens, attīra 1,0 g L-asparagīnskābes.

Skolēns mācās kā veidojas kristāliskā forma un šķīdību, iekļaujot dispersās sistēmas. Mācās vielu attīrīšanu no mehāniskiem piemaisījumiem.

Kolonnu hromatogrāfija E P

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Ja paraugs satur vairākas krāsvielas, tad tajā ir jābūt vairāk kā viena veida molekulām. Skolēni darbā sadalīs doto krāsvielu maisījuma paraugu kolonnā ar silikagelu. Paraugs satur metildzelteno (MD) un metilsarkano (MS). Skolēni mācīsies praktiski sadalīt divu vielu maisījumu.

Vaska tvaiku aizdedzināšana dzelzs karotītē. E P

Laiks - 5-10 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Eksperimenta gaitā tiek noskaidrots, kādā stāvoklī deg vasks – ciets, šķidrs vai gāzveida.

Gaisa balonu burvis. E P

Laiks - līdz 5 min
Vecums - sākumskola, pamatskola
Drošība -

0

Piepūstam gaisa balonam uzpilinot apelsīna mizas eļļu, tas pārsprāgst. Kāpēc tā notiek?

Kociņa “iznīcināšana” E P

Laiks - 5-10 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

3

Skolēni iepazīstas ar celulozes dehidratāciju un degšanu, neizmantojot atklāto liesmu vai citu karstuma avotu. Skolēni veido priekšstatu par koncentrētas sērskābes ķīmiskajām īpašībām. Eksperiments lieliski noder, lai demonstrētu sērskābes kodīgās īpašības. Pedagogs to var izmantot kā demonstrējumu.

Joda nitrīda iegūšana P

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

3

Skolēni mācās sintēzēt nestabilus neorganiskus savienojumus. Veido priekšstatu par neorganisko savienojumu sintēzi, un to ķīmiskajām un fizikālajām īpašībām.

Ugunīgs, kvēlojošs uzraksts P

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Nitrāti tiek izmantoti pirotehnika, jo veicina degšanu. Izmantojot ar  kālija vai nātrija nitrātu šķīdumu piesūcinātu vates kociņu vai otiņu, var veidot ugunīgus uzrakstus. Eksperimentu ieteicams veikt ka demonstrējumu.

Uguns iegūšana bez sērkociņiem reakcijā, kurā izmanto permanganātu un sērskābi E P

Laiks - līdz 5 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

3

Kālija permanganāts ir samērā spēcīgs oksidētājs.  Sadzīvē kālija permanganātu dēvē par zilajiem graudiņiem vai lillā graudiņiem. Izmantojot zilos graudiņus var viegli radīt uguni, bez sērkociņu izmantošanas. Eksperiments jāizpilda kā demonstrējums.

Uguns iegūšana bez sērkociņiem, izmantojot hlorātu E P

Laiks - 5-10 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

2

Kālija hlorātu jeb Bērtolē sāli pirotehniskajos maisījumos lieto kā  spēcīgu oksidētāju. Mūsdienās to saturošas sprāgstvielas neizmanto, jo tās ir pārāk nestabilas un bīstamas.

Pārziepošanas reakcijas pierādīšana

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Eksperiments ir domats 12.klases skolēniem,

Askorbīnskābes pierādīšana augļos un dārzeņos E P

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

0

Eksperimentā skolēni ar vienkāršu paņēmienu salīdzina askorbīnskābes daudzumu svaigos augļos un dārzeņos. Šo eksperimentu katrs skolēns var veikt individuāli.

Molibdēndzeltenais

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

3

Dzeltenas ūdenī mazšķīstošas vielas sintēze, ko var izmantot kā neorganisku krāsvielu

Papildkrāsa

Laiks - 5-10 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Eksperiments parāda kobalta (II) un niķeļa(II) jonu īpašību, ko izmanto neredzamās (simpatētiskās) tintes iegūšanā.

Kobaltdzeltenais

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

3

Dzeltenas ūdenī mazšķīstošas vielas sintēze, ko var izmantot kā neorganisku krāsvielu

Molibdēnzilais

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

2

Tumši zilas neorganiskas krāsvielas sintēze

Prūsijas zilais E P

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Tumši zilas neorganiskas krāsvielas sintēze.

Baltie pulverīši E P

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Eksperimenta mērķis ir noteikt un salīdzināt dažādas sadzīvē izmantojamās vielas, kuras visas ir baltā krāsā.

Kāpēc āboli kļūst brūni? E P

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

0

Eksperimentāli noskaidro, kāds ir labākais veids, kā novērst ābolu oksidēšanos (brūnēšanu). Eksperimentu var veikt gan kā demonstrējumu, gan kā laboratorijas darbu.

Reakcijas ātruma izmaiņu noteikšana, ja maina reaģentu saskares virsmas laukumu? E

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

0

Ar šī eksperimenta palīdzību skolēni novēro ķīmisko reakciju un secina, vai reaģējošo daļiņu lielums ietekmē reakcijas ātrumu.

Nātrija hlorīda satura refraktometriska noteikšana dzidros sālījumos E P

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Metodes pamatā ir sakarība starp šķīduma gaismas laušanas koeficientu un NaCl saturu tajā.

CINKA SULFĀTA SINTĒZE

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

2

Darba uzdevums
1. Iegūt ZnSO4
2. Aprēķināt teorētisko iznākumu
3. Noteikt praktisko iznākumu
4. Uzrakstīt secinājumus

VARA HIDROKSĪDA SINTĒZE

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Darba uzdevums
1. Iegūt Cu(OH)2
2. Aprēķināt teorētisko iznākumu
3. Noteikt praktisko iznākumu
4. Uzrakstīt secinājumus

BENZOSKĀBES KRISTALIZĀCIJA

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

2

Metodes pamatprincips
Kristalizācija ir vielu attīrīšanas pamatmetode, kuru laboratorijā izmanto visbiežāk. Tās pamatā ir vielu šķīdības palielināšanās, kas parasti novērojama, paaugstinot temperatūru. Lai vielu pārkristalizētu, no tās pagatavo karstu, piesātinātu šķīdumu. Tam atdziestot, vielas šķīdība samazinās, un viela kristalizējas, bet piemaisījumi paliek šķīdumā.

Darba uzdevums
1. Attīrīt benzoskābi, pārkristalizējot to no ūdens šķīduma, un pārbaudīt vielas kvalitāti
2. Uzrakstīt benzoskābes iegūšanas metodesun tās pamatot ar ķīmiskiem reakcijas vienādojumiem
3. Paskaidrot, kāpēc benzoskābi var viegli pārkristalizēt no polāra šķīdinātāja (ūdens, etanola), bet ne no nepolāra šķīdinātāja (heksāna)
4. Noteikt iegūtās vielas kušanas temperatūru
5. Uzrakstīt secinājumus

KPbI3 · 2H2O SINTĒZE

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Darba uzdevums
1. Iegūt KPbI3 · 2H2O
2. Aprēķināt teorētisko iznākumu
3. Noteikt praktisko iznākumu
4. Uzrakstīt secinājumus

K[CrO3Cl] SINTĒZE

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Darba uzdevums
1. Iegūt K(CrO3Cl)
2. Aprēķināt teorētisko iznākumu
3. Noteikt praktisko iznākumu
4. Uzrakstīt secinājumus

LITIJA SULFĀTA MONOHIDRĀTA SINTĒZE

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Darba uzdevums
1. Iegūt Li2SO4 · H2O
2. Aprēķināt teorētisko iznākumu
3. Noteikt praktisko iznākumu
4. Uzrakstīt secinājumus

BĀRIJA KARBONĀTA SINTĒZE

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Darba uzdevums
1. Iegūt BaCO3
2. Aprēķināt teorētisko iznākumu
3. Noteikt praktisko iznākumu
4. Uzrakstīt secinājumus

BĀRIJA NITRĀTA SINTĒZE

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Darba uzdevums
1. Iegūt Ba(NO3)2
2. Aprēķināt teorētisko iznākumu
3. Noteikt praktisko iznākumu
4. Uzrakstīt secinājumus

NĀTRIJA HIDROGĒNKARBONĀTA SINTĒZE

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Darba uzdevums
1. Iegūt NaHCO3
2. Aprēķināt teorētisko iznākumu
3. Noteikt praktisko iznākumu
4. Uzrakstīt secinājumus

Kā atdalīt vārāmo sāli no ūdens E P

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola, sākumskola
Drošība -

0

Ar šī eksperimenta palīdzību, skolēniem mājas apstākļos jānoskaidro, kā atdalīt vārāmo sāli no ūdens, izmantojot saules enerģiju. Eksperimentu veic kā paststāvīgo darbu 8.-9. klasē.

Magnija nitrīda iegūšana E P

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

3

Eksperimenta nolūks ir izpētīt metālu un nemetālu savstarpējās reakcijas, kur magnija degšanas reakcija rodas nitrīds.

Glicerīna pašaizdegšanās. E P

Laiks - līdz 5 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

2

Eksperiments parāda, ka, lai notiktu aizdegšanās, ne vienmēr ir nepieciešama uguns.

Šis eksperiments var būt viena no uguns iegūšanas metodēm.

 

Dzelzs korozija sālsūdenī P

Laiks - 5-10 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

0

Dzelzs korozija (rūsēšana) NaCl un KCl šķīdumā. Dotais eksperiments paskaidro, kā un kāpēc ceļu apstrāde ar sāls šķīdumiem bojā automašīnu korpusus.

Hroma zvaigžņu lietus (hroma peroksīds) E P

Laiks - 5-10 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Iespaidīgs eksperiments hroma un tā savienojumu ķīmisko īpašību demonstrēšanai – izskatās kā “krītošu zvaigžņu” lietus.

Sudraba spoguļa reakcija. I P

Laiks - 5-10 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Ekspriments izskaidro sudraba(I) komplekso savienojumu oksidējošas īpašības ūdens šķīdumos.

Šo reakciju vēsturiski izmantoja spoguļu iegūšanai, taču tā vienlaicīgi ir arī glikozes pieradīšanas reakciju. Eksperimentu var veikt gan kā demonstrējumu, gan kā skolēnu laboratorijas darbu (nepieciešams mazāk izejvielu un trauku tilpumi).

Brīnumburbuļi E P

Laiks - līdz 5 min
Vecums - pamatskola, sākumskola
Drošība -

0

Luminiscence kā dabas parādība ir novērota jau ļoti sen. Cilvēki bija novērojuši ziemeļblāzmu un jāņtārpiņu, kā arī minerālmēslu spīdēšanu tumsā.

Eksperiments  paredzēts sākumskolas un pamatskolas skolēniem, kas  ļauj  izprast gaismas ietekmi uz vielām. Eksperimentu veic kā demonstrējumu.

Eksperimenta mērķis: iepazīstināt skolēnus ar vielām, kuras UV gaismas iedarbībā spīd.

Plānslāņa hromatogrāfija E P

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Pigmentu sadalīšana kolonnā E P

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

„Zilās pudeles” eksperiments E P

Laiks - 5-10 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Ekperimentā notiek reakcija starp NaOH un glikozi, pievienojot metilēnzilā škīdumu, iegūtais šķīdums sakratot kļūst zils, kas pēc laika atkrāsojas.

Dzelzs vates degšana E P

Laiks - līdz 5 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Eksperiments apliecina, ka dzels – metāls, kuru izmanto ugunsdrošo durvju un seifu izgatavošani, deg. Demonstrē reakcijas ātruma atkarību no reaģējošo virsmu laukuma.

Ogles putekļi gāzes degļa liesmā E P

Laiks - līdz 5 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Eksperimentā saberzta ogle tiek kaisīta virs gāzes degļa liesmas. Šo eksperimentu var veikt gan kā demonstrējumu, gan kā skolēnu praktisko darbu, piem., darba stacijā.

Jaunas liesmas iegūšana no sveces liesmas E P

Laiks - līdz 5 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Sveces aizdedzināšana ar liesmu nepieskaroties deglim P

Laiks - 5-10 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Maģiskās smiltis

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Alķīmiķu zelts E

Laiks - 5-10 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

2

Trīs galvenās lietas, ko alķīmiķi vēlējās atklāt, taču tas viņiem neizdevās, bija:

  • no jebkura metāla iegūt zeltu
  • iegūt Dzīvības un veselības eliksīru;
  • gudrības akmens (Filozofu akmens).

 

Viduslaikos viens no alķīmiķu mērķiem bija atklāt filozofu akmeni, ar kura palīdzību būtu iespējams pārvērst citus materiālus zeltā. Ar laiku izdevās atklāt vairākus pēc nokrāsas zeltam līdzīgus savienojumus — taču smaga bija vilšanās, tie nebija zelts.

Viens no šādiem savienojumiem bija svina jodīds.

CIETES FOLIJAS PAGATAVOŠANA

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

2

DEGOŠAIS CUKURGRAUDIŅŠ

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

2

GLIKOZES PIERĀDĪŠANA

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

2

KĀ CĒLIES NOSAUKUMS “OGĻHIDRĀTI”?

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

2

SĒRA(IV) OKSĪDA BALINOŠĀS ĪPAŠĪBAS

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

KAS SPĒJ SARECINĀT PROTEĪNUS?

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Visos eksperimentos novēro proteīnu sarecēšanu.

PIENA KVALITĀTES PĀRBAUDE: Sodas pierādīšanas reakcija

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Svaiga piena pH ir no 6,55 līdz 6,75. Sodu pienam pievieno, lai samazinātu tā skābumu. Sodas pierādīšanas metode pamatojas uz indikatora bromtimolzilā krāsas maiņu.

PIENA KVALITĀTES PĀRBAUDE: Amonjaka pierādīšana reakcija

Laiks - 15-20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

2

Amonjaka pierādīšanas metode pamatojas uz amonjaka spēju ar Neslera reaģentu veidot krāsainas nogulsnes. Svaigā pienā tā daudzums ir apmēram 0,5–0,6 mg %. Darbs var tikt izmantots kā laboratorijas darbs.

PIENA KVALITĀTES PĀRBAUDE: Ūdeņraža peroksīda atklāšana pienā

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Piens, kam pievienots ūdeņraža peroksīds skaitās viltots. Ūdeņraža peroksīdu pievieno pienam, lai tam nepieaugtu skābums. Darba izmantota metode pamatojas uz  ūdeņraža peroksīda spēju no KI izdalīt brīvu jodu, kurš ar cieti dod zilu krāsu. Metodes jutīgums ir 0,001 % ūdeņraža peroksīda. Reakcija notiek pēc šāda vienādojuma:

H2O2 + 2KI + H2SO4 -> I2 +K2SO4 + 2H2O

Neitralizācijas riņķi E P

Laiks - 5-10 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Eksperimenta mērķis: secināt par skābju un bāzu savstarpējās reakcijas norisi un tās produktiem.

Lielgabala šāviens – ūdeņraža peroksīda reakcija ar kālija permanganātu E P

Laiks - 10-15 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

3

Eksperiments parāda kā oksidētāji ietekmē degšanas procesu.

Kas nodzēš sveci? P

Laiks - līdz 5 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

0

Eksperimenta mērķis: pierādīt, ka ogļskābā gāze ir viela, kura aptur degšanu.

Gaisam nepieciešama telpa P

Laiks - līdz 5 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

0

Eksperimenta nolūks ir noskaidrot gaisa fizikālās īpašības, veicot novērojumus.

Degšana noslēgtā sistēmā P

Laiks - 5-10 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

2

Eksperimenta mērķis: skolēni secina par vielas masas nezūdamību, norisinoties ķīmiskajai reakcijai noslēgtā sistēmā.

Vara, sudraba un zelta monēta E P

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

2

Eksperimenta mērķis: secināt par sakausējumu rašanās procesu; secināt par metālu un sakausējumu atšķirīgajām īpašībām.

ĶĪMISKĀS REAKCIJAS GALAPRODUKTU PĀRSTRĀDE: Ba2+ JONUS SATUROŠU SAVIENOJUMU PĀRSTRĀDE

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

3

BALINĀTĀJI: NĀTRIJA KARBONĀTS

Laiks - 15-20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

2

Eksperimenta mērķis ir izpētīt, vai nātrija karbonāts ir sastopams veļas mazgāšanas līdzekļos.

Peroksīdu pierādīšana: balinātāji

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

2

Iemācās peroksīdu pierādīšanas reakcijas

BALINĀTĀJI: Balinātāju atkrāsojošā iedarbība

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

2

Pārbauda balinātāju efektivitāti pie dažādiem apstākļiem, izdara secinājumus.

OPTISKIE BALINĀTĀJI

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

2

Iepazīst parādību – fluorescenci

MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻU SASTĀVDAĻU PIERĀDĪŠANA: KOMPLEKSVEIDOTĀJI UN JONĪTI

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Eksperimentu gaitā pēta mazgāšanas procesā notikušās ķīmiskās pārvertības, noskaidro un secina, kā notiek netīrumu atdalīšanās no auduma virsmas. Pēta arī ko biežāk izmanto mazgāšanas līdzekļos kā balinātājus.

VIRSMAKTĪVO VIELU SUSPENDĒŠANAS SPĒJAS

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Pārbauda virsmaktīvo vielu suspendēšanas spējas

ZIEPJU GĒLS

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

2

Pārbauda gēla veidošanas procesu

ZIEPJU ŠĶĪDUMS UN TINDALA EFEKTS

Laiks - 15-20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

2

Novēro Tindala efektu

MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻU ĪPAŠĪBAS UN SASTĀVS: ZIEPJU IEGŪŠANA

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

3

Eksperimentos iemācās paši laboratorijas apstākļos iegūt ziepes un pēta mazgāšanas līdzekļu īpašības.

Drošība –

Nātrija hidroksīds ir kodīgs. Strādājot ar to, jāizmanto aizsargbrilles un cimdi. Ziepju iegūšanu nedrīkst veikt mājas apstākļos!

6 M sālsskābe ir kodīga. Strādājot ar to, jāizmanto aizsargbrilles un cimdi.

Cik izturīgas ir vistu olas

Laiks - 5-10 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

1

Eksperiments, kurš uzskatāmi pierāda, ka trausla vistu ola var izturēt lielu svaru, ja tas ir vienmērīgi sadalīts.

SIEKALAS NOĀRDA CIETI

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Eksperimentā pārbauda cietes ķīmiskās īpašības.

PĀRTIKAS PRODUKTU ANALĪZE

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

3

Laboratorijas darba laikā veic pierādīšanas reakcijas – pārtikas produktos pierāda taukus, reducējošos cukurus, cieti, proteīnus.

TAUKU KONSTATĒŠANA

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

0

Eksperimentā iemācās vizuāli identificēt taukus pārtikas produktos.