9. Dabas vides saglabāšana

Gaiss, tā piesārņojums I P

Laiks - 10-15 min
Vecums - sākumskola, pamatskola
Drošība -

0

Latvijas Dabas muzeja organizētā konkursa 5 uzdevumi par aktuāliem ar gaisu un atmosfēras aizsardzību saistītiem jautājumiem. Konkursa uzdevumi ir paredzēti 5.-6. klašu skolēniem, bet  var piedāvāt arī 8. klasei pārbaudīt savas zināšanas par gaisa tēmu.

Pilsētas piesārņotā gaisa (smoga) veidošanās modelēšana stikla burkā P

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Eksperimentā modelē smoga veidošanos, ko rada burkā ar miru gaisu sadedzinot papīru un vienlaicīgi dzesējot burkas vāku.

Smoga veidošanās modelēšana mērcilindrā P

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

2

Eksperiments modelē smoga veidošanos.

Notekūdeņu attīrīšana P

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Eksperiments modelē notekūdeņu attīrīšanu no mehāniskiem piemaisījumiem (smilšu filtrs) un parāda aktīvās ogles absorbējošās īpašības.

Kadmija konstatēšana dienas gaismas spuldzēs P

Laiks - 15-20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

3

Skolēni apgūst kvalitatīvās analītiskās ķīmijas metodi – spēj identificēt ķīmisko elemetnu kadmiju.

Piesārņojuma izplatīšanās ātrums augsnē P

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Šajā eksperimentā ir iespēja pārbaudīt piesārņojuma izplatīšanās ātrumu augsnē.

Pētījums ” Apkārtējās vides piesārņojuma novērošana” P

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

2

Skolēni noskaidro, kādi atkritumi nonāk apkārtējā vidē cilvēku darbības rezultātā.

Atkritumu tilpuma samazināšana P

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

0

Eksperimentā ar saplacinātām tukšām sulas vai piena pakām ir iespējams uzzināt, cik reizes iespējams samazināt atkritumu tilpumu.