99 nesaprotams, kur pievienor

Putu degšanas eksperiments

Drošība -

1

Vielas blīvuma atkarība no temperatūras

Drošība -

2

Vielu šķīšanas siltuma konstatēšana

Drošība -

1

Nātrija acetāta kristalizēšanas

Drošība -

1

Pārsātinātie šķīdumi ir tādi šķīdumi, kas satur vairāk izšķīdinātās vielas, nekā nepieciešams to piesātināšanai dotajā temperatūrā.

Amonija nitrāta (amonija rodanīda) šķīšanas siltumefekts (metāla trauka piesaldēšana)

Drošība -

1

Ķīmiskais demonstrējums ar vīnu P

Laiks - 5-10 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

0

Izņem vīna korķi no vīna pudeles ar polietilēna maisiņu

NĀTRIJA HLORĪDA NOTEIKŠANA PĒC MORA METODES

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Metodes princips
Neitrālā vai bāziskā vidē (pH 6,3 –10) hlorīda jonus titrē ar sudraba nitrāta šķīdumu:
Cl- + Ag+ → AgCl ↓
Par indikatoru izmanto kālija hromātu, kas ekvivalences punktā veido sarkanbrūnas
nogulsnes:
CrO4
2- + 2Ag+ → Ag2CrO4 ↓

 

Darba uzdevums
1. Noteikt nātrija hlorīda masas daļu (%) buljona kubiņā
2.No iegūtajiem mērījumiem aprēķināt vidējo aritmētisko, standartnovirzi, relatīvo
standartnovirzi un drošības intervālu

“Skrienošie” pipari P

Laiks - līdz 5 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

0

Eksperimentā pārbauda, kā mazgāšanas līdzeklis ietekmē virsmas spraigumu. Doto eksperimentu var izmantot pamatskolā vai vidusskolā kā laboratorijas darbu vai mājasdarbu.

Triks ar pipariem

Laiks - līdz 5 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

0

Pipari vienmērīgi turas uz ūdens, pateicoties ūdens virsmas spriegumam. Ūdens molekulas parasti ir stingri piesaistītas viena pie otras, bet tad te iejaucas ziepes, tāpēc ūdens molekulas var kustēties.

Triks ar lāzeru

Laiks - 10-15 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

0

Ūdens uzvedās kā optiskā šķiedra, kuras iekšpusē gaisma atstarojas un rada ilūziju, ka gaisma ir izliekusies.

Mākonis pudelē

Laiks - 5-10 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

1

Pudelē tiek radīts mākonis.