Atmosfēra. Gaisa piesārņojums.

Veicot pētījumu, tiek pārbaudīta hipotēze, kurā vietā gaiss ir vispiesārņotākais!

Nepieciešams: 1

Papīra lapa un rakstāmpiederumi datu pierakstīšanai.

Darba gaita: 2

  1. Saskaiti garām braucošās mašīnas noteiktā laika sprīdī.
  2. Noskaidro, kāda apkure ir apkārtējām mājām, vērojot skursteņus.
  3. Izpētīti, cik daudz un kādi ražošanas uzņēmumi ir izvēlētajā apkārtnē.
  4. Pieraksti pētīšanas laikā iegūtos datus.
  5. Veic datu analīzi, salīdzināšanu un skaidrošanu.

Metodiskās norādes: 3

Pētīšanas laikā pēc datu salīdzināšanas un skaidrošanas izdarīt secinājumus, kur bija vispiesārņotākais gaiss. Padomāt, kā situāciju varētu uzlabot, lai gaiss būtu tīrāks un draudzīgāks apkārtējai dabai.

 

Sagatavoja: Ilze Langiša

Adaptēts pēc: R. Arājs, V. Drulle, A. Miesniece Izzini pasauli dabaszinībās 4. klase.

Pilnveidoja: Ābels Vatuļins