Atrodi savējo!

Aktivitāte rosina modrību, veido kontaktu starp dalībniekiem, vadītāju, apkārtējo vidi, rada aizrautības atmosfēru. Bērni mācās pārvietoties telpā tumsā, mēģinot likt lietā citas maņas: garšu, skaņu, smaržu, tausti.

Nepieciešams: 1

Materiāli: acu apsēji, priekšmets, kas rada troksni.

Darba gaita: 2

Sadaliet spēles dalībniekus pa pāriem un piešķiriet katram pārim kāda zālēdāja vārdu.
Katra spēles raunda sākumā katram pārim ir 30 sekundes, lai apspriestu rīcības
stratēģiju.
Tiek izvēlēts viens spēles dalībnieks, kurš ir plēsējs. Viņam iedod kādu instrumentu, kas
rada troksni, un aizsien acis. Zālēdāju pāri tiek izšķirti, katrs no tiem dodas uz pretējo
laukuma malu (atklāts laukums būtu ideāla vieta), kur tiem arī tiek aizsietas acis.
Pēc vadītāja komandas katrs pāra dalībnieks mēģina atrast savu otro pusi. Plēsējs var
klusu un nekustīgi atrasties laukuma centrā, bet, tiklīdz viņš pārvietojas, viņam ir jārada
troksnis, lai zālēdāji zinātu, ka plēsējs klaiņo apkārt. Ja plēsējs noķer zālēdāju, pirms
viņš ir atradis savu pāri, tad noķertais zaudē dzīvību. Kad spēlētājs ir zaudējis piecas
dzīvības, viņš tiek izslēgts no spēles.

Metodiskās norādes: 3

Katru reizi zālēdāji tiek aicināti sameklēt savu pāri, izmantojot citu metodi, piemēram:
1. Skaņa: kad zālēdājs apstājas, ar roku pieskaroties zemei, viņš izkliedz iepriekš norunātu
sava pāra meklēšanas saucienu. Pārvietojoties – nekādas skaņas.
2. Pieskāriens: meklēšana notiek klusumā, katram no partneriem ir auduma gabals, kas
ir līdzīgs vai vienāds pēc tekstūras, ko var atpazīt pieskaroties.
3. Smarža: katram pārim tiek iedots trauciņš ar kādu noteiktu smaržu. Partneri atrod
viens otru pēc šīs smaržās.
4. Garša: katram pārim tiek iedots neliels trauciņš ar kaut ko ēdamu. Spēlētājiem
jānogaršo vienam otra ēdamās lietas, līdz viņi atrod savu partneri, kuram ir produkts
ar to pašu garšu.

 

Pievienoja: Elīza Kabakova (elizakabakova@inbox.lv)

Adaptēts pēc: Nodarbības brīvā dabā bērniem ar īpašām vajadzībām.

https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas/BRO_14_Nodarb_bern_ip_vajadz_LV.pdf