BALINĀTĀJI: NĀTRIJA KARBONĀTS

Eksperimenta mērķis ir izpētīt, vai nātrija karbonāts ir sastopams veļas mazgāšanas līdzekļos.

Nepieciešams: 1

 • kalcijs
 • destilēts vai dejonizēts ūdens
 • veļas pulveru paraugi
 • sērskābe, 3 mol/L
 • vārglāze, 50 mL, 2 gab.
 • koniskā kolba ar caururbtu gumijas aizbāzni, 50 mL
 • saliekta gāzu novadcaurulīte
 • skalpelis
 • svari
 • filtrpapīrs
 • piltuve
 • kolba ar aizbazni, 100 mL
 • mēģene
 • mērcilindrs, 10 mL

Darba gaita: 2

Piesātināta kaļķūdens pagatavošana:

 1. Ielikt 50 mL vārglāzē nelielas kalcija skaidiņas un pievienot tam ~20 mL destilēta vai dejonizēta ūdens.
 2. Filtrē kaļķūdeni caur kroku filtru un līdz eksperimentam glabā cieši noslēgtā pudelītē vai kolbā.

Nātrija karbonāta pierādīšana:

 1. Ieber kolbā 2 g veļas pulvera.
 2. Ielej mēģenē ~5 mL piesātināta kaļķūdens.
 3. Ielej mērcilindrā 5 mL sērskābes  šķīduma.
 4. Pievieno skābi veļas pulverim, kolbu noslēdz ar aizbāzni, caur kuru izvadīta gāzu novadcaurulīte.
 5. Iegremdē novadcaurulītes galu piesātinātajā kaļķūdenī.
 6. Novēro kalcija karbonāta nogulsnes veidošanās.

Metodiskās norādes: 3

Eksperimentam nepieciešamo piesātināto kaļķūdeni vislabāk sagatavot tieši pirms eksperimenta. Kalcija skaidiņai jābūt pietiekami lielai, lai reakcijas beigās ūdens saduļķotos – rastos kalcija hidroksīda nogulsnes. No lielāka kalcija gabala kalcija skaidiņu visvieglāk atdalīt, izmantojot vadu pārkniebšanai paredzētas knaibles.

Kalķūdens filtrātu glabašanai nevajadzētu izmantot kolbu ar pieslīpētu stikla aizbāzni – ja uz tā nokļūst kaļķūdens, to var būt grūti atvērt.

Nātrija karbonāts veļas pulverī nodrošina mazgāšanai nepieciešamo pH. Bāziskā vidē ūdens labāk iesūcas auduma šķiedrās, kā arī labāk notiek anjonu tipa virsmaktīvo vielu micellās ieslēgto netīrumu atdalīšanās no auduma virsmas.

 

Sagatavoja: Kristīne Juhņeviča, e-pasts kristine.juhnevica@lu.lv

Adaptēts no: “Uz praktisko dzīvi orientētas izpratnes veidošanās ķīmijā”. Tālākizglītības kursu materiāls ķīmijas skolotājiem. LU ĶF ķīmijas didaktikas centrs

Eksperimenta aprakstu rediģēja:
Valerija Rogovaja,
valeryrogovaya@gmail.com,
LU “Eksperimenti ķīmijā 2”