BĀRIJA KARBONĀTA SINTĒZE

Darba uzdevums
1. Iegūt BaCO3
2. Aprēķināt teorētisko iznākumu
3. Noteikt praktisko iznākumu
4. Uzrakstīt secinājumus

Nepieciešams: 1

Ba(NO3)2, NH4(CO3)2, Destilēts ūdens, Vārglāze, Bihnera piltuve, Svari (± 0,0001g), Bunzena kolba

Darba gaita: 2

Vispirms pagatavo piesātinātu bārija nitrāta šķīdumu un atšķaida to ar karstu ūdeni attiecībā 1:1. Silto šķīdumu filtrē un tam nelielā pārsvarā pievieno amonija karbonātu:
Ba(NO3)2 + NH4(CO3)2 -> BaCO3 + 2NH4NO3
Iegūtās bārija karbonāta nogulsnes filtrē caur Bihnera piltuvi, mazgā ar destilētu ūdeni un žāvē 120–150ºC temperatūrā. Iegūto vielu nosver un nosaka praktisko iznākumu procentos.

Metodiskās norādes: 3

Sagatavoja: Kristīne Juhņeviča, e-pasts kristine.juhnevica@lu.lv

Adaptēts no: Eiropas Sociālā fonda projekts “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās

izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana, pieejams “https://visc.gov.lv/profizglitiba/eksameni/dokumenti/projekts/kim_pke/prakse.pdf