BĀRIJA NITRĀTA SINTĒZE

Darba uzdevums
1. Iegūt Ba(NO3)2
2. Aprēķināt teorētisko iznākumu
3. Noteikt praktisko iznākumu
4. Uzrakstīt secinājumus

Nepieciešams: 1

BaCl2, NaNO3, Destilēts ūdens, Dzesējošais maisījums, Kristalizators, Vārglāze, Piltuve, Stikla nūjiņa, Svari (± 0,0001g), Filtrpapīrs

Darba gaita: 2

Bārija nitrātu sintezē apmaiņas reakcijā, kas notiek starp bārija hlorīda dihidrātu un nātrija nitrātu, atbilstoši šādam reakcijas vienādojumam:
BaCl2 + 2NaNO3 -> Ba(NO3)2 + 2NaCl
30 gramus bārija hlorīda dihidrāta izšķīdina 50 mL verdoša ūdens.
Izmantojot reakcijas vienādojumu, aprēķina un nosver nepieciešamo nātrija nitrāta daudzumu un to izšķīdina 15–20 mL verdoša ūdens. Abus šķīdumus salej kopā un iegūto šķīdumu lēnām atdzesē. Radušos kristālus filtrē, mazgā uz filtra ar 5–10 ml destilēta ūdens un žāvē žāvējamajā skapī 60–80 ºC temperatūrā. Iegūto vielu nosver, un nosaka praktisko iznākumu procentos.

Metodiskās norādes: 3

Sagatavoja: Kristīne Juhņeviča, e-pasts kristine.juhnevica@lu.lv

Adaptēts no: Eiropas Sociālā fonda projekts “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās

izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana, pieejams “https://visc.gov.lv/profizglitiba/eksameni/dokumenti/projekts/kim_pke/prakse.pdf