BIODĪZEĻDEGVIELAS IETEKME UZ APKĀRTĒJO VIDI

Uzskatāms eksperiments par biodīzeļdegvielu dažādību – kas notiek ar apkārtējo vidi, izmantojot attiecīgu biodīzeļdegvielu.

Nepieciešams: 1

rapšu eļļa, dīzeļdegviela, biodīzeļdegviela, krešu sēklas, 4 Petrī trauciņi, 4 vārglāzes, pilināmā pipete, vate.

Darba gaita: 2

Petrī trauciņus apklāj ar otrādi apgāztām vārglāzēm. Petrī trauciņā zem samitrinātas vates ievieto 20 krešu sēklas. Ļauj tām uzbriest, visu laiku uzturot mitrumu. Uzbriedušās sēklas sadala 4 Petrī trauciņos. 1.traukā – uzpilina rapšu eļļu 2.traukā – dīzeļeļļu, 3.traukā – biodīzeļdegvielu, 4.trauku – atstāj salīdzināšanai. Sēklām ļauj dīgt nedēļu, pastāvīgi uzturot mitrumu. Salīdzina rezultātus.

Metodiskās norādes: 3

Ilgtermiņā eksperiments – sagatavo, novēro rezultātus pēc nedēļas.

Sagatavoja: Kristīne Juhņeviča, e-pasts kristine.juhnevica@lu.lv

Adaptēts no: “Uz praktisko dzīvi orientētas izpratnes veidošanās ķīmijā”. Tālākizglītības kursu materiāls ķīmijas skolotājiem. LU ĶF ķīmijas didaktikas centrs