DL Plāns un mērogs

Skolēni, lasot aprakstu, zīmē plānu. Atceras topogrāfiskās zīmes.

Nepieciešams: 1

Darba lapa, parastais zīmulis, dzēšgumija,

atgādne ” Topogrāfiskās zīmes” skolēniem ar mācību grūtībām

Darba gaita: 2

Skolēni strādā darba lapā un pēc noteikta laika samainās ar sola biedra lapu. Salīdzina. Ja ir atšķirības izpildījumā, mēģina rast izskaidrojumu, kurš ir nokļūdījies.

Uzdevumu noslēdz ar frontālu sarunu.

Metodiskās norādes: 3

Pievienoja Dacīte Rozentāle  dacitere@inbox.lv

Adaptēts no   “Dabaszinības 4.klasei” Zvaigzne ABC