Dzīvnieki 2.klase. (Spēle “Dāvanu kaste”)

Nepieciešams: 1

Spēlei ir nepieciešama kartona kaste un kartītes ar simboliem dzīvnieku minēšanai, kuri ir saistīti ar dzīvnieku, kurš jāatmin, kā arī attēli ar atminamajiem dzīvniekiem, kuri ir kastē. (Kastē var likt arī dzīvniekus -rotaļlietas.) (Piemēram, kauls – jāatmin suns.)

Darba gaita: 2

Skolotāja uzaicina skolēnus apsēsties aplī ap galdu, uz galda ir kaste ar attēliem, uz kuriem ir simboli, kurus izpētot, skolēniem ir jāatmin kāds dzīvnieks ir kastē.Kastē ir dzīvnieka attēls vai mīkstā rotaļlieta.

Metodiskās norādes: 3

Didaktiskā spēle.