Elektroforēze

Eksperimentālais darbs ir paredzēts vidusskolēniem izpratnes radīšanai par elektroforēzes procesu. Eksperiments demonstrē jonu kustību šķīdumos elektriskās strāvas iedarbības rezultātā, un to apliecina šķīduma krāsas maiņa.

Nepieciešams: 1

 • Vārglāze;
 • polietilēna pipetes, 2 gab,
 • U-veida caurule,
 • strāvas avots,
 • strūklene ar destilētu ūdeni,
 • elektrodi,
 • hronometrs,
 • lineāls,
 • milimetrpapīrs,
 • kālija jodīda šķ., 0,1 M,
 • sudraba nitrāta šķ., 0,05 M,
 • kālija nitrāta šķ., 0,05 M.

Darba gaita: 2

 1. Sajauc vārglāzē 80 mL 0,1 M KI šķīduma un 20 mL 0,05 M AgNO3 šķīduma.
 2. Ielej U-veida caurulē iegūto šķīdumu tik daudz, lai tas aizņemtu apmēram pusi no caurules tilpuma. Pēc tam abos caurules galos virs sola ļoti lēnām un uzmanīgi ielej 0,05 M KNO3 šķīduma. KNO3 uzpilda tik daudz, lai pēc elektrodu ievietošanas tie būtu šķīdumā. Ir jābūt saredzamai robežai starp šķīdumiem. Ja krasa robeža nav iegūta, uzpildīšana jāatkārto.
 3. Ievieto U-veida caurulē platīna elektrodus.
 4. Pievieno pie elektrodiem strāvas vadus, ieregulē 100 V spriegumu un tad aparātu ieslēdz. Hronometru ieslēdz vienlaicīgi ar strāvas pieslēgšanu elektrolīzes iekārtai.
 5. Veic elektroforēzi 30 min. Ik pēc 5 minūtēm nomēra ar lineālu, atzīmē robežu atrašanās vietas un veic pierakstus tabulā. Ja sākas sola koagulācija, t.i. veidojas nogulsnes, elektroforēzi pārtrauc, un atzīmē protokolā, kad sākusies koagulācija, un par to veic pierakstus tabulā.

Metodiskās norādes: 3

Ievērot drošību darbā ar elektrisko strāvu.