Ēnas izmēri atkarībā no gaismas avota P

Skolēni novēro viena priekšmeta ēnas izmantojot dažādu apgaismojumu, lielu un mazu gaismas avotu. Rezultātu attēlo zīmējumā. Izdara un pieraksta secinājumus.

Nepieciešams: 1

  • neliels priekšmets,
  • dažādi gaismas avoti (lukturītis, lampa, kas apgaismo telpu, galda lampa),
  • darba lapa (pielikuma attēls).

Darba gaita: 2

1. Skolēni iepazīstas ar darba lapu, uzdevumiem, kas jāveic.
2. Apgaismo izvēlēto priekšmetu ar vienu gaismas avotu, redzēto piefiksē 1. laukumā darba lapā.
3. Atkārto eksperimentu ar pārējiem gaismas avotiem.
4. Apgaismo šo priekšmetu ar lielu gaismas avotu, redzēto piefiksē 2. laukumā darba lapā.
5. Atkārto eksperimentu ar mazu gaismas avotu.
6. Izdara secinājumus, kā apgaismojums ietekmē ēnas izmērus, to pieraksta darba lapā.

Metodiskās norādes: 3

Adaptēts pēc „Dabaszinības bilingvāli 4. klasei: Darba burtnīca” RETORIKA A, 2009.g. (18.lpp.)

Materiālu adaptēja Sarmīte Pelša

e-pasts: sarmite.pelsa@gmail.com