Ēnas pulkstenis

Noskaidro, kā mainās ēna, zemei griežoties, saulei spīdot no dažādām vietām debesīs.

Nepieciešams: 1

 • 2 zīmuļi,
 • diega spolīte,
 • līme,
 • balts kartona gabals.

Darba gaita: 2

 1. Iespraud vienu zīmuli diega spolītē.
 2. Pielīmē ar līmi diega spolīti pie balta kartona gabala.
 3. Izliec modeli ārā, saulainā dienā agri no rīta vai novieto to uz palodzes, kur to apspīd saule.
 4. Nostiprini modeli tā, lai tas nekustētos.
 5. Apvelc ēnas kontūru ar zīmuli un piefiksē laiku.
 6. Pārbaudi ēnu pēc vienas stundas un atkal apvelc ēnu ar zīmuli un pieraksti laiku.
 7. Atkārto 6. punktu  ik pēc stundas līdz dienas beigām.
 8. Novēro, kā mainījušās ēnas.

Metodiskās norādes: 3

Eksperimentā ir jānovēro, kad ēna ir visgarākā un kad tā ir visīsākā?

Dienas gaitā jāvēro koku un māju ēnas. Jāveic secinājumi, vai tās mainās tāpat kā ēnas modelī?

 

Brīvā dabā ēnas vislabāk saskatāmas, ja laiks ir saulains.

Adaptēts pēc Sērla- Bārnsa “ Brīnumaino lietu pasaule – gaisma” Zvaigzne ABC, 1996.

Ievietoja Asja Kuike

e-pasts – asja.kuike@gmail.com

Pilnveidoja: Ābels Vatuļins