Gaismas telegrāfs

Agrāk elektriskās ierīces bija ļoti vienkāršas.

Piemēram, lai ierīkotu telegrāfu, ar kuru varēja pārraidīt ziņojumus lielā attālumā, bija vajadzīgi tikai divi vadi, strāvas avots, pārraides slēdzis un uztvērējs.

Gaismas telegrāfā uztvērējs bija elektriskā spuldze.

 

Droši

Elektriskā baterija rada nelielu strāvu. Visiem eksperimenta piederumiem drīkst pieskarties ar rokām

Uzdevums – Izveidot gaismas telegrāfu un noraidīt ar to īsu ziņojumu.

 

Nepieciešams: 1

koka panelis,

elektriskā baterija,

2 baterijas spailes,

spuldzīte,

spuldzītes patrona,

2 papīra saspraudes,

piespraude

3 vadi,

skrūvgriezis,

lipīgā masa.

 

Darba gaita: 2

Saslēdz elektrisko shēmu, kā parādīts attēlā.

2.Par slēdzi kalpo atlocīta saspraude.

3.Saspraudes piestiprini ar piespraudi un lipīgo masu.

4.Uzspiežot saspraudei, elektriskā ķēde tiek noslēgta un spuldzīte iedegas. Mainot

uzspiešanas ilgumu, iespējams pārraidīt īsus un garus gaismas signālus.

5.Izmantojot pielikumā doto Morzes ābeci, kur īsam gaismas signālam atbilst punkts, bet garam

gaismas signālam – svītra, noraidi vienu vārdu.

6.Lai tavs pārinieks pieraksta pārraidītos signālus uz papīra lapas kā punktus un svītras, atšifrē

vārdu un paziņo to.

7.Mainieties lomām!

Metodiskās norādes: 3

Morzes ābece

Elektrisko telegrāfu sāka izmantot pirms 170 gadiem. Pārraidei telegrāfists izmantoja speciālu slēdzi – telegrāfa atslēgu. Nospiežot atslēgu, elektriskā ķēde noslēdzās.

Ķēdes otrajā galā atradās elektromagnēts, kas strāvas plūšanas laikā piespieda zīmuli papīra lentai. Lentai kustoties, uz tās veidojās svītru un punktu secība.

Adaptēts pēc

“ Elektrība” –Eksperimentu apraksti un darba lapas  -Lielvārds 2012

Ievietoja Asja Kuike

e-pasts – asja.kuike@gmail.com