GRAVIMETRISKĀ MITRUMA SATURA NOTEIKŠANA

Paraugu žāvē konvekcijas krāsnī noteiktā temperatūrā, līdz tā masa vairs nemainās, t.i., līdz konstantai masai. Mitrumu (ūdens masu) nosaka, aprēķinot svērumu starpību pirms un pēc žāvēšanas.

Darba uzdevums – noteikt mitruma saturu [ūdens masas daļu], % paraugā.

Nepieciešams: 1

3 sverglāzītes ar vāciņiem, Analītiskie svari ( ± 0,0001g), Žāvēšanas skapis, Analizējamais paraugs

Darba gaita: 2

Uz analītiskajiem svariem precīzi nosver tukšas sverglāzītes ar vāciņiem, tajās ievieto 1–3 g parauga, precīzi nosver uz analītiskajiem svariem un liek žāvēties konvekcijas krāsnī 120ºC temperatūrā. Pēc izžāvēšanas līdz konstantai masai (ne mazāk kā 1 stundu), sverglāzītes atdzesē eksikatorā un precīzi nosver.

Metodiskās norādes: 3

Sagatavoja: Kristīne Juhņeviča, e-pasts kristine.juhnevica@lu.lv

Adaptēts no: Eiropas Sociālā fonda projekts “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās

izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana, pieejams “https://visc.gov.lv/profizglitiba/eksameni/dokumenti/projekts/kim_pke/prakse.pdf