Kā cēlies nosaukums “ogļhidrāti”?

Eksperimenta laikā norisinās ogļhidrātu dalīšanās reakcija, kuras rezultātā tiek iegūta ogle. Eksperimentu var izmantot kā laboratorijas darbu pamatskolā vai vidusskolā.

Nepieciešams: 1

 • Pārtikas cukurs;
 • ciete;
 • kokvilnas vate;
 • filtrpapīrs;
 • mēģene, 4 gab.;
 • spirta lampiņa;
 • mēģeņu turētājs;
 • mēģeņu statīvs;
 • šķēres.

Darba gaita: 2

 1. Sanumurē četras mēģenes no 1 līdz 4.
 2. Ieber pirmajā mēģenē 2 cm augstā slānī cukuru.
 3. Ieber otrajā mēģenē 2 cm augstā slānī cieti.
 4. Ieber trešajā mēģenē 2 cm augstā slānī kokvilnas vates.
 5. Ieber ceturtajā mēģenē 2 cm augstā slānī sīki sasmalcinātu filtrpapīru.
 6. Karsē mēģenes pēc kārtas uz spirta lampiņas. No sākuma jākarsē uzmanīgi, pēc tam spēcīgāk.
 7. Novēro smaržas rašanos.

 

Metodiskās norādes: 3

Parastais cukurs pēc smaržas atgādina karameli, vate un papīrs – degošu malku.

Liesma paraugus nav skarusi, taču visās mēģenēs novēro melnas ogles rašanos. Uz mēģeņu aukstajām sieniņām var pamanīt pilieniņus. Tos uzliekot uz balta bezūdens vara sulfāta, tas kļūst zils. Tātad tie ir ūdens pilieniņi.

 

Sagatavoja: Kristīne Juhņeviča, e-pasts kristine.juhnevica@lu.lv

Adaptēts no: “Uz praktisko dzīvi orientētas izpratnes veidošanās ķīmijā”. Tālākizglītības kursu materiāls ķīmijas skolotājiem. LU ĶF ķīmijas didaktikas centrs

 

Pilnveidoja: Marija Marika Šķestere, marikaskestere@gmail.com