Kā darbojas elektromagnēts?

Eksperimenta gaitā skolēns pats izgatavo elektromagnētu.

Nepieciešams: 1

 • Garš vara vads, vēlams izolēts,
 • skrūvgriezis,
 • baterija, 1,5V,
 • līmlente,
 • AA, C vai D baterija,
 • papīra saspraudes.

Darba gaita: 2

 1. Aptin vadu 10 reizes ap skrūvgriezi, atstājot apmēram 10 cm brīvus galus.
 2. Pieliec vienu vada galu baterijas negatīvajam polam (apzīmēts ar “-“).
 3. Pieliec otro vada galu un  pie baterijas pozitīvā pola (apzīmēts ar “+“).
 4. Izskaiti, cik papīra saspraužu skrūvgriezis var pacelt un noturēt.
 5. Noņem vienu vada galu no baterijas un uztin skrūvgriezim vēl 10 tinumus.
 6. Atkārto eksperimentu un saskaiti, cik papīra piespraužu tagad var pievelkt.
 7. Vēlreiz atņem vienu vada galu no baterijas.
 8. Uztin atlikušo vada gabalu uz skrūvgrieža, atstājot 10 cm , un atkārto eksperimentu vēlreiz.

 

Metodiskās norādes: 3

Eksperimenta turpinājums

Vingrinies pacelt papīra saspraudes, pārnest uz citu vietu un atlaist vaļā. Vai vari iedomāties, kur vēl ir vajadzība tā rīkoties?

Jautājumi.

 • Kas pārvērš skrūvgriezi par magnētu?
 • Kā elektromagnētu ieslēdz un izslēdz?
 • Kā vairāku tinumu uztīšana uz skrūvgrieža ietekmē paceļamo papīra  saspraužu skaitu?
 • Kādas priekšrocības dod iespēja elektromagnētu ieslēgt un izslēgt?

Elektromagnēts – magnēts, kas rodas, elektriskai strāvai plūstot pa vadu.

Viena stieple spēj radīt magnētisko lauku. Vairākas stieples cilpas vai tinumi efektu pastiprina.

Uztinot vadu uz metāla serdeņa( piemēram, skrūvgrieža), izveidojas neparasti spēcīgs magnētiskais lauks. Ja šādā laukā nokļūst nagla, arī tā magnetizējas tik ilgi, kamēr pastāv lauks.

Adaptēts pēc T. Robinsons “ Krāj zināšanas! Aizraujoši eksperimenti bērniem” Apgāds “ Kontinents 2002

Ievietoja Asja Kuike, asja.kuike@gmail.com

Pilnveidoja Viktorija Gedrovica. vg18021@edu.lu.lv