Kā darbojas pults? P

Skolēni nospiež uz pults, un, izmantojot mobilā telefona kameru, redz infrasarkano staru. Pēc tam, izmantojot spoguli un mobilā telefona kameru novēro, kas notiek ar infrasarkano staru.

Infrasarkanais starojums, pults darbība. Objekti var attālināti iedarboties cits uz citu. Elektromagnētiskie viļņi.

Nepieciešams: 1

  1. Mobilais telefons, kurā ir videokamera (katram pārim).
  2. Spogulis (katram pārim).
  3. Viens vai vairāki televizori ar pultīm (visai klasei).

Darba gaita: 2

  1. Skolotāja jautā, kā darbojas televizora pults, kas ir „šis maģiskais spēks”, kas palīdz ieslēgt televizoru vai pārslēgt kanālus.
  2. Skolēni darbojas pāros. Pienākot pie pults pa diviem, nospiež pogas, pieliek klāt mobilā telefona kameru, saredz staru.
  3. Pāros apspriež, kā varētu darboties pults.
  4. Skolotāja stāstījums. Var demonstrēt multfilmas fragmentu.
  5. Skolēni pāros eksperimentē ar pulti, spoguli, mobilā telefona kameru. Mēģina ieslēgt televizoru ar spoguļa palīdzību (virzot pulti pret spoguli, kas atrodas pretī televizoram, nevis pret televizoru).
  6. Frontāli apspriež, veido secinājumus.

Metodiskās norādes: 3

Skolēni pēta, kā darbojas pults līdzīgi tam, kā parādīts multfilmā https://www.youtube.com/watch?v=LLEiFnOEHRA&list=PLyd03JCQSFxO_RNYWExzpt0cgMp_xbXDL Skolotājs var izvēlēties parādīt multfilmu pirms vai pēc eksperimenta.

Skolēni stundā ir sapratuši, ka var būt lauki, ko neredzam un vienkāršoti – kā darbojas pults. Skolotājs lieto jēdzienu „infrasarkanais stars”, bet skolēni var lietot vārdu „stars”.

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=LLEiFnOEHRA&list=PLyd03JCQSFxO_RNYWExzpt0cgMp_xbXDL angļu valodā. Šo video var demonstrēt skolēniem. Video var arī izmantot skolotāja stāstījuma sagatavošanai: video ir parādīts kā vienkāršā valodā stāstīt bērniem par pults darbību.

 

Sagatavoja: Veronika Skripačova