Kādas gāzes satur gaiss?

Veicot šo eksperimentu, var uzzināt, ka gaiss ir neredzamu gāzu maisījums. Viena no šīm gāzēm ir īpaši svarīga – to sauc par skābekli. Šī gāze nodrošina degšanu un enerģijas ražošanu.

Nepieciešams: 1

  • svece
  • iekrāsots ūdens
  • stikla burka
  • bļoda

Darba gaita: 2

  1. Ieliek aizdedzinātu sveci bļodā ar ūdeni.
  2. Uzliek uz sveces apgāztu burku un nedaudz uzgaida.
  3. Novēro ūdens līmeņa paaugstināšanos burkā un sveces nodzišanu.

Metodiskās norādes: 3

Liesmai degot, tā izlieto visu burkā esošo skābekli, tā vietā burkā ieplūst ūdens. Burkā palikusī gāze galvenokārt sastāv no slāpekļa.

Adaptēts no: Zvaigzne ABC “101 lielisks dabaszinību eksperiments”.

Sagatavoja: Inga Šabāne, ingasabane@gmail.com