Kanādas elodejas zariņi

Traukā ar ūdeni ievietoto piltuvi, zem kuras atrodas ūdensauga Kanādas elodejas zariņi. Uz piltuves ir uzlikta otrādi apgriezta mēģene ar ūdeni. Eksperiments skaidro auga lomu skābekļa un ogļskābās gāzes apritē.

Nepieciešams: 1

Kanādas elodejas zariņi, trauks ar ūdeni, mēģene, galda lampa, skaliņš, sērkociņi vai šķiltavas.

Darba gaita: 2

  1. Ievieto piltuvi, zem kuras atrodas ūdensauga Kanādas elodejas zariņi, traukā ar ūdeni.
  2. Uzliek piltuvei otrādi apgrieztu mēģeni ar ūdeni.
  3. Novieto trauku labi apgaismotā vietā pie galda lampas.
  4. Paņem mēģeni ar sakrāto vielu un tuvina tai kvēlojošu skaliņu.

Metodiskās norādes: 3

Eksperiments skaidro auga lomu skābekļa un ogļskābās gāzes apritē. Skolēniem jānoskaidro, ko novēro.

 

Darba drošība! Jāievēro drošības noteikumi, rīkojoties ar uguni. Uzmanīgi jārīkojas ar stikla piltuvi un mēģeni.

 

Sagatavoja: Indra Skranda

Adaptēts pēc: M. Kusiņa, D. Mežzīle, A. Nikolajenko, B. Šķēle. Izzini pasauli! Dabaszinību mācību grāmata 5.klase.- Apgāds Zvaigzne ABC, 2006.