Kas spēj sarecināt proteīnus?

Eksperimentu laikā novēro proteīnu sarecēšanu. Eksperimentu var izmantot kā laboratorijas darbs pamatskolā un vidusskolā.

Nepieciešams: 1

 • Piens;
 • olas baltums;
 • destilēts ūdens;
 • citronskābe;
 • vara sulfāts, 5%;
 • sālsskābe, 5%;
 • etilspirts;
 • mērcilindrs, 100 mL;
 • mērcilindrs, 50 mL;
 • vārglāze, 150 – 200 mL, 10 gab.;
 • elektriskā plītiņa;
 • pilināmā pipete;
 • putotājs;
 • stikla nūjiņa.

Darba gaita: 2

1. eksperiments.

 1. Ielej 100 mL destilēta ūdens mērcilindrā un pārlej to pirmajā vārglāzē.
 2. Karsē ūdeni pirmajā vārglāzē uz elektriskās plītiņas.
 3. Noņem pirmo vārglāzi ar ūdeni no elektriskās plītiņas.
 4. Piepilina dažus pilienus olas baltuma karstajam ūdenim.
 5. Novēro proteīnu sarecēšanos.

 

2. eksperiments.

 1. Ielej 50 mL piena mērcilindrā un pārlej to otrajā vārglāzē.
 2. Pievieno olas baltumu otrajai vārglāzei.
 3. Saputo otrajā vārglāzē iegūto šķīdumu ar putotāju.
 4. Novēro proteīnu sarecēšanos.

 

3. eksperiments.

 1. Ielej 50 mL piena mērcilindrā un pārlej to trešajā vārglāzē.
 2. Ielej 100 mL destilēta ūdens mērcilindrā un pārlej to ceturtajā vārglāzē.
 3. Pievieno olas baltumu ceturtajā vārglāzē un izšķīdini to destilētajā ūdenī.
 4. Pievieno trešajai un ceturtajai vārglāzei citronskābes sulu.
 5. Novēro proteīnu sarecēšanos.

 

4. eksperiments.

 1. Ielej 50 mL piena mērcilindrā un pārlej to piektajā vārglāzē.
 2. Ielej 100 mL destilēta ūdens mērcilindrā un pārlej to sestajā vārglāzē.
 3. Pievieno olas baltumu sestajā vārglāzē un izšķīdina to destilētajā ūdenī.
 4. Pievieno piektajai un sestajai vārglāzei 5% vara sulfāta šķīdumu.
 5. Novēro proteīnu sarecēšanos.

 

5. eksperiments.

 1. Ielej 50 mL piena mērcilindrā un pārlej to septītajā vārglāzē.
 2. Ielej 100 mL destilēta ūdens mērcilindrā un pārlej to astotajā vārglāzē.
 3. Pievieno olas baltumu astotajā vārglāzē un izšķīdina to destilētajā ūdenī.
 4. Piepilina 5% sālsskābes šķīdumu septītajai un astotajai vārglāzei.
 5. Novēro proteīnu sarecēšanos.

 

6. eksperiments.

 1. Ielej 50 mL piena mērcilindrā un pārlej to devītajā vārglāzē.
 2. Ielej 100 mL destilēta ūdens mērcilindrā un pārlej to desmitajā vārglāzē.
 3. Pievieno olas baltumu astotajā vārglāzē un izšķīdina to destilētajā ūdenī.
 4. Pielej devītajai un desmitajai vārglāzei nedaudz etilspirta.
 5. Novēro proteīnu sarecēšanos.

Metodiskās norādes: 3

Vizuālais efekts ir spēcīgāks, ja eksperimentus veic lielākos traukos – vārglāzēs.

 

Sagatavoja: Kristīne Juhņeviča, e-pasts kristine.juhnevica@lu.lv

Adaptēts no: “Uz praktisko dzīvi orientētas izpratnes veidošanās ķīmijā”. Tālākizglītības kursu materiāls ķīmijas skolotājiem. LU ĶF ķīmijas didaktikas centrs

 

Pilnveidoja: Marija Marika Šķestere, marikaskestere@gmail.com