K[CrO3Cl] SINTĒZE

Darba uzdevums
1. Iegūt K(CrO3Cl)
2. Aprēķināt teorētisko iznākumu
3. Noteikt praktisko iznākumu
4. Uzrakstīt secinājumus

Nepieciešams: 1

El. plītina, 100 mL mērcilindrs, filtrpapīrs, vārglāze, piltuve, K2Cr2O7, Sālsskābe,

Darba gaita: 2

25g K2Cr2O7 šķīdina 55 ml sālsskābes, kas atšķaidīta attiecībā 1:1 un uzsildīta līdz 70 °C temperatūrai:
K2Cr2O7 + 2HCl -> 2K[CrO3Cl] + H2O
Karsto šķīdumu filtrē, filtrātu nostādina 30–60 minūtes. Iegūto vielu nosusina starp filtrpapīra loksnēm, nosver un nosaka praktisko iznākumu procentos.

Metodiskās norādes: 3

Sagatavoja: Kristīne Juhņeviča, e-pasts kristine.juhnevica@lu.lv

Adaptēts no: Eiropas Sociālā fonda projekts “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās

izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana, pieejams “https://visc.gov.lv/profizglitiba/eksameni/dokumenti/projekts/kim_pke/prakse.pdf