Ķīmiskais demonstrējums ar vīnu P

Izņem vīna korķi no vīna pudeles ar polietilēna maisiņu

Nepieciešams: 1

Tukša pudele,

pudelē esošs korķis,

polietilēna maisiņš.

Darba gaita: 2

  1. Tukšā pudelē ievieto korķi.
  2. Pudelē ievieto sarullētu maisiņu ar brīvu galu uz āru.
  3. Apgriežam pudeli otrādi.
  4. Piepildam maisiņu ar gaisu, to piepūšot.
  5. Velk maisiņu no pudeles. Kopā ar to ļoti viegli tiks izvilkts no pudeles arī korķis.

Metodiskās norādes: 3

Sagatavoja: Kristīne Juhņeviča, e-pasts kristine.juhnevica@lu.lv

Adaptēts no: Jauno ķīmiķu skolas nodarbība “Vīnskābes analīze. Demonstrējumi”