Ķīmiskais luksofors

“Ķīmiskais luksofors” – skaista krāsu reakcija. Eksperimentu var izmantot pamatskolā un vidusskolā, praktiski attēlojot ķīmisko reakciju pazīmes (novēro krāsu maiņu). Indigokarmīna šķīdumam pievieno bāzisku glikozes šķīdumu. Notiek pakāpeniska indigokarmīna šķīduma krāsas maiņa. Dažkārt, lai izdotos, ir nepieciešams veikt to atkārtoti.

Nepieciešams: 1

 • Nātrija hidroksīda šķ., 1M, 20 ml,
 • glikoze, 3 g,
 • indigokarmīns, 0,01 g,
 • silts destilēts ūdens,
 • vārglāze, 250 ml, 2 gab.,
 • kolba, 500 ml,
 • stikla nūjiņa, 3 gab.,
 • mērcilindrs, 200 ml,
 • laboratorijas svari,
 • aizsargbrilles.

Darba gaita: 2

 1. Nosver 3 g glikozes un pārnes vārglāzē.
 2. Nomēra ar mērcilindru 100 ml siltā destilētā ūdens, ielej vārglāzē ar glikozi.
 3. Samaisa līdz glikoze pilnībā izšķīst.
 4. Pielej 20 ml 1M nātrija hidroksīda šķīduma.
 5. Nosver 0,01 g indigokarmīna un pārnes citā vārglāzē.
 6. Nomēra ar mērcilindru 100 ml destilētā ūdens, ielej vārglāzē ar indigokarmīnu.
 7. Samaisa līdz indigokarmīns pilnībā izšķīst.
 8. Pārlej bāzisku glikozes šķīdumu kolbā.
 9. Pielej indigokarmīna šķīdumu un novēro pakāpenisko krāsas maiņu no zilas uz dzeltenu.
 10.  Sakrata kolbu un novēro krāsas maiņu no dzeltenas uz zilu.

Metodiskās norādes: 3

Pievienojot bāzisku glikozes šķīdumu zilajam indigokarmīna šķīdumam, tas oskidējās ar gaisa skābekli un maina krāsu uz zaļu, savukārt glikoze reducē indigokarmīna šķīdumu līdz sarkanai un tālāk līdz dzeltenai krāsai. Ja sakrata kolbu, nokļuvušais gaisa skābeklis atkal oksidē indigokarmīna šķīdumu līdz zaļai krāsai. Šādi tiek praktiski parādīta viena no oksidēšanās-reducēšanās reakcijām. 

Iepazīstinot ar šī eksperimenta gaitu, būtu jānorāda, ka ne katru eksperimentu iespējams sekmīgi veikt ar pirmo reizi. Ir jābūt uzmanīgam, vērīgam un gatavam eksperimentu atkārtot vairākkārt. Skolēniem pašiem ir jānosaka indigokarmīna šķīduma krāsas maiņu, ja eksperiments tiek izmantots vidusskolā.

Darba drošība! Eksperimentā tiek izmantots nātrija hidroksīds, kas ir kodīgs, izraisa smagus ādas un acu apdegumu. Strādājot ar to, jāizmanto aizsargbrilles.

 

Sagatavoja: Darja Koņeva, dkoneva2200@gmail.com