Koka gadskārtu pētīšana

Viens no veidiem, kā var atskatīties uz klimatiskajiem apstākļiem pagātnē, ir koku gadskārtu pētīšana. Nocērtot koku, var redzēt, ka tam ir vairāki koku gadskārtu riņķi, kur viens riņķis simbolizē vienu koka gadu. Pētot koku, mēs varam pateikt, kādos apstākļos tas ir audzis un cik gadu vecs tas ir bijis. Analizējot augošu koku gadskārtu platuma pārmaiņu dinamiku, ir iespējams konstatēt un ņemt vērā konkrētos augšanas apstākļus, kādos šie koki aug – koku gadskārtas var sniegt būtisku papildu informāciju par vidi un tās pārmaiņām konkrētā teritorijā pirms vairākiem simtiem un pat tūkstošiem gadu.

JAUTĀJUMI:

  • Kādi faktori visvairāk var ietekmēt koka augšanu?
  • Kāpēc klimatoloģiem nepieciešami vismaz 30 gadi, lai raksturotu klimatu?

Nepieciešams: 1

Koka paraugs

Lupa

Pildspalva

Darba lapa

Jautājums Atbilde
Cik aukstos gadus novēroji koka paraugam?
Cik siltos gadus novēroji koka paraugam?
Cik gadus koks ir audzis agrā pavasarī vai vasarā?
Cik gadus koks ir audzis vēlā vasarā vai rudenī?
Kurā gadalaikā koks pārsvarā ir audzis?

 

Darba gaita: 2

  1. Dalībniekiem tiek izdalītas koka ripas, kur uz katras var labi saskatīt koka gadskārtas.
  2. Dalībnieku pirmais uzdevums: ar lupas palīdzību pētīt koku un noteikt, cik ir silto un cik auksto gadu. Lai to izdarītu, skolēni vispirms saskaita platākās gadskārtas (simbolizē siltos gadus), rezultātu pierakstot darba lapā. Pēc tam saskaita šaurās gadskārtas, kas simbolizē aukstos gadus un arī fiksē rezultātu darba lapā.
  3. Otrais uzdevums: noteikt, kurā gadalaikā koks vairāk aug. Ja tas ir audzis agrākā laika posmā jeb pavasarī un agrā vasarā, tad koku riņķi būs iekrāsoti gaišā krāsā, ja audzis vēlāk – vēlā vasarā vai rudenī, tad koka gadskārtas ir tumšākas. Dalībnieki vispirms saskaita tumši iekrāsotos riņķus un fiksē darba lapā, un pēc tam saskaita gaiši iekrāsotos.
  4. Noslēgumā pārrunā rezultātus un cenšas pamatot, ar ko saistīti iegūtie rezultāti.

Metodiskās norādes: 3

Materiāls ņemts no “Zinātnisko un tehnisko eksperimentu izglītojošais un metodiskais materiāls”, 2015.g. (11.lpp.)

Teksta autori: SIA Aspired projekta koordinatori Ginta Grīnberga, Ineta Gūtmane

Makets: SIA Hercoga Druka

Fotogrāfs: Kristaps Anškens

Konsultants: Irina Ivane

Izdevējs: Ventspils Augsto tehnoloģiju parks

Iespiests: SIA Hercoga Druka

Materiālu ievietoja Olga Vonoga, volga74@inbox.lv