KPbI3 · 2H2O SINTĒZE

Darba uzdevums
1. Iegūt KPbI3 · 2H2O
2. Aprēķināt teorētisko iznākumu
3. Noteikt praktisko iznākumu
4. Uzrakstīt secinājumus

Nepieciešams: 1

Pb(NO3)2, Destilēts ūdens, KI, Vārglāze, Stikla nūjiņa, Fitrpapīrs, Stikla filtrs (por. 16 vai 14), Bunzena kolba

Darba gaita: 2

KPbI3 · 2H2O var iegūt ar šādu reakciju:
Pb(NO3)2 + 3KI + 2H2O -> KPbI3 · 2H2O + 2KNO3
4g Pb(NO3)2 izšķīdina 15 mL silta, destilēta ūdens un maisot pievieno siltu KI
šķīdumu ( 15g KI + 15 mL H2O). Iegūto sāli nostādina 20 minūtes, tad filtrē caur stikla filtru. Iegūto vielu nosusina starp filtrpapīra loksnēm. Iegūto vielu nosver un nosaka praktisko iznākumu procentos.

Metodiskās norādes: 3

Sagatavoja: Kristīne Juhņeviča, e-pasts kristine.juhnevica@lu.lv

Adaptēts no: Eiropas Sociālā fonda projekts “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās

izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana, pieejams “https://visc.gov.lv/profizglitiba/eksameni/dokumenti/projekts/kim_pke/prakse.pdf