Kristalizācija

Kristalizācija ir vielu attīrīšanas pamatmetode, ko laboratorijā izmanto visbiežāk. Tās pamatā ir vielu šķīdības palielināšanās, kas parasti novērojama, paaugstinot temperatūru. Lai vielu pārkristalizētu, pagatavo tās karstu piesātinātu šķīdumu. Tam atdziestot, vielas šķīdība samazinās un tā kristalizējas. Piemaisījumi paliek šķīdumā.

Skolēni kristalizējot no ūdens, attīra 1,0 g L-asparagīnskābes.

Skolēns mācās kā veidojas kristāliskā forma un šķīdību, iekļaujot dispersās sistēmas. Mācās vielu attīrīšanu no mehāniskiem piemaisījumiem.

Nepieciešams: 1

Vielas: ūdens, L-asparagīnskābe

Stikla trauki: vārglāze, koniskā kolba, kristalizators, Bunzena kolba, Bunzena piltuve

Piederumi: svari, plītiņa, vakuumsūknis, filtrpapīrs, ūdens strūkla, izlietne

Darba gaita: 2

  1. Iesver 1,0 g  netīras L-asparagīnskābes un ieber vārglāzē.
  2. Izšķīdina vielu, izmantojot ūdeni.
  3. Silda iegūto šķīdumu, panākot vielas pilnīgu izšķīšanu.
  4. Kad šķīdums vairs nav karsts, to dzesē auksta ūdens vai ledus vannā.
  5. Filtrē pazeminātā spiedienā, lai no vielas kristāliem pēc iespējas pilnīgi atdalītu filtrātu, kas satur piemaisījumus.
  6. Samitrina filtrēšanas filtru samitrina ar šķīdinātāju, no kura veikta kristalizācija, to veic pirms filtrēšanas.
  7. Vielu piespiež pie filtra ar stikla aizbāzni vai lāpstiņu, neatslēdzot vakuumsūkni,  lai no vielas atdalītu pēdējos filtrāta pilienus. Pēc tam vielu papildus uz filtra var skalot ar nelielu daudzumu piemērota šķīdinātāja.
  8. Pēc filtrēšanas vielu ērti pārnest Petri trauciņā ar visu filtrpapīru.

Metodiskās norādes: 3

Kristalizāciju no ūdens veic vārglāzē vai koniskajā kolbā.

Ja kristalizācija notiek īpaši grūti, šķīdumu dzesē ledus un sāls maisījumā.

Jo lēnāk šķīdumu dzesē, jo iegūst lielākus kristālus.

Ieteikumi veikt šādus pierakstus:

LAsparagīnskābes kušanas temperatūra:

Ūdens viršanas temperatūra:

Attīrāmās L-asparagīnskābes masa:

Attīrāmās L-asparagīnskābes raksturojums:

Patērētā ūdens aptuvens tilpums:

Attīrītās L-asparagīnskābes raksturojums:

Attīrītās L-asparagīnskābes masa:

Attīrītās L-asparagīnskābes iznākums %: