Lapa un ūdens

Eksperimentā vienā stikla traukā ieliek kāda auga zariņu. Abos stikla traukos ielej ūdeni vienādā līmenī un uzlej mazliet eļļas pēc 2 vai 3 dienām pārbauda, kāds ir ūdens līmenis traukos. Eksperiments skaidro, ka auga lapas iztvaiko lieko ūdeni.

Nepieciešams: 1

Ūdens, eļļa, 1 auga zariņš, 2 šauri stikla trauki.

Darba gaita: 2

  1. Vienā stikla traukā ieliek kāda auga zariņu.
  2. Abos stikla traukos ielej ūdeni vienādā līmenī.
  3. Virs ūdens uzlej mazliet eļļas.
  4. Pēc 2 vai 3 dienām pārbauda, kāds ir ūdens līmenis traukos.

Metodiskās norādes: 3

Traukos ielietā eļļa aizkavē ūdens iztvaikošanu. Traukā, kurā bija ievietots trauka zariņš, ūdens caur auga stumbru nokļuva lapās un iztvaikoja. Otrā traukā ūdens līmenis nemainās. Eksperiments parāda, ka augu lapas iztvaiko lieko ūdeni. Skolēniem jānoskaidro: 1.Kurā traukā ūdens daudzums ir samazinājies? 2. Kā tas varēja notikt?

 

Darba drošība! Trauki jānoliek drošā vietā uz līdzenas virsmas.

 

Sagatavoja: Indra Skranda

Adaptēts pēc: Arājs R., Drulle V., Miesniece A. Izzini pasauli! Dabaszinības. Mācību grāmata 4.klase.- Apgāds Zvaigzne ABC, 2005.