LITIJA SULFĀTA MONOHIDRĀTA SINTĒZE

Darba uzdevums
1. Iegūt Li2SO4 · H2O
2. Aprēķināt teorētisko iznākumu
3. Noteikt praktisko iznākumu
4. Uzrakstīt secinājumus

Nepieciešams: 1

Li2CO3, Koncentrēta H2SO4, 1% fenolftaleīna šķīdums, Stikla nūjiņa, Vārglāze (100 ml tilpuma), Destilēts ūdens, pH indikators, Bunzena kolba, Bihnera piltuve, Filtrpapīrs

Darba gaita: 2

Litija sulfātu iegūst ar šādu reakciju:
Li2CO3 + H2SO4 -> Li2SO4 + CO2 + H2O
Suspendē 6g Li2CO3 15 mL destilēta ūdens un pakāpeniski pievieno atšķaidītu (attiecībā 1:4) H2SO4, līdz pilnai neitralizācijai, bet tā, lai reakcija uz fenolftaleīnu būtu vāji sārmaina.
Iegūto šķīdumu nostādina, filtrē un atšķaida, līdz tā blīvums ir 1,10 g/cm3. Iegūto vielu vāra 30 minūtes. Suspensiju nostādina un filtrē. Iegūto filtrātu neitralizē ar H2SO4 un tvaicē, līdz tā tilpums ir 4,5–5,0 mL. Iegūtos kristālus filtrē. Iegūto vielu nosver un nosaka praktisko iznākumu procentos.

Metodiskās norādes: 3

Sagatavoja: Kristīne Juhņeviča, e-pasts kristine.juhnevica@lu.lv

Adaptēts no: Eiropas Sociālā fonda projekts “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās

izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana, pieejams “https://visc.gov.lv/profizglitiba/eksameni/dokumenti/projekts/kim_pke/prakse.pdf