Mākonis pudelē

Pudelē tiek radīts mākonis.

Nepieciešams: 1

Plastmasas pudele 2 L, pumpis, pudeles korķis, riteņa ventilis, skudru spirts.

Darba gaita: 2

  1. Skudru spirtu ielej mazliet pudelē un saskalina augšā, lejā.
  2. Korķī „ietaisa” ventili.
  3. Pumpēt gaisu pudelē. (uztaisa lielu spiedienu pudelē)
  4. Noņem korķi un skatās vai ir radies mākonis.

Metodiskās norādes: 3

Sagatavoja – Zeltīte Bankava zbankava@gmail.com

Adaptēts pēc https://www.youtube.com/watch?v=oUVJpybg-yE