MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻI- VIRSMAS SPRAIGUMS: ŪDENS PILIENS

Eksperimentos pārbauda, kā mazgāšanas līdzeklis ietekmē virsmas spraigumu.

Nepieciešams: 1

ūdens, trauku mazgāšanas līdzeklis, audums, kas viegli atgrūž ūdeni, taču nav ūdensnecaurlaidīgs, pipete, līdzena virsma.

Darba gaita: 2

Audumu novieto uz līdzenas virsmas tā, lai tas būtu gluds. Ar pipeti uz auduma novieto ūdens pilienu. Tas neizplūst. Atkarībā no materiāla to pat var noripināt no auduma. Blakus pirmajam pilienam uzmanīgi uzpilina ūdens pilienu, kas satur nedaudz trauku mazgāšanas līdzekļa. Šis piliens tūlīt iesūcas audumā.

Metodiskās norādes: 3

Ūdens veido apaļu pilienu, ūdenim tiecoties pēc iespējas samazināt virsmas laukumu (vismazākā virsmas laukuma attiecība pret tilpumu ir lodei). Trauku mazgāšanas līdzeklis samazina ūdens virsmas spraigumu, un ūdens piliens vairs nesaglabā savu formu. Mazgāšanas procesā šai parādībai ir liela nozīmē, jo mazgāšanas šķīdums var viegli iesūkties auduma šķiedrās un to iztīrīt.

 

Sagatavoja: Kristīne Juhņeviča, e-pasts kristine.juhnevica@lu.lv

Adaptēts no: “Uz praktisko dzīvi orientētas izpratnes veidošanās ķīmijā”. Tālākizglītības kursu materiāls ķīmijas skolotājiem. LU ĶF ķīmijas didaktikas centrs