Metāla izplešanās to sildot D

Eksperimentā  novēro, ka metāla priekšmetu sasildot, tas  izplešas. Pārtraucot sildīšanu, tas atgūs iepriekšējo izmēru.

Nepieciešams: 1

  • 5 centu monēta
  • nagliņas, 2 gab.
  • dēlītis
  • svece
  • pincete

Darba gaita: 2

  1. Iesit koka dēlītī 2 nagliņas tā, lai attālums strap tām būtu tik liels, lai  5 centu monētu varētu izbīdīt cauri tām.
  2. Uzkarsē sveces liesmā monētu.
  3. Mēģina karstu monētu izbīdīt atkal cauri spraugai.

 

Metodiskās norādes: 3

Monēta izplešas kā jebkurš ķermenis, ja to silda. Šai parādībai līdzīgu var ievērot elektropārvades līnijās – vasarā vadi nokarājas zemāk kā ziemā un dzelzceļa sliežu salaiduma vietās vasarā ir sairākas spraugas.

Informācijas avoti. „No rotaļām uz zināšanām” H. J. Press, R., Zvaigzne 1990.

Sagatavoja: Ingrīda Vaisjune