Mikroskops un lupa

Izpēta un salīdzina mikroskopu un lupu. Skaidro kopīgo un atšķirīgo mikroskopa un lupas uzbūvē un pielietošanā.

Nepieciešams: 1

  • mikroskops
  • lupa

Darba gaita: 2

  1. Noskaidro mikroskopa un lupas sastāvdaļas.
  2. Sameklē kopīgo un atšķirīgo.
  3. Noskaidro, cik reižu palielina mikroskops un cik – lupa.

Metodiskās norādes: 3

Noskaidro mikroskopa un lupas sastāvdaļas un norāda kopīgo un atšķirīgo. Secina, ka lieto sīku objektu izpētīšanai.

 

Darba drošība! Uzmanīgi jārīkojas ar aparatūru. Mikroskops jātur uz  stabilas pamatnes.

 

Sagatavoja: Indra Skranda

Adaptēts pēc: I. Vilks, R. Gribuste, S. Vilciņa. Dabaszinības 5.klasei. Darba burtnīca.- Apgāds Lielvārds, 2006.