Molibdēndzeltenais

Dzeltenas ūdenī mazšķīstošas vielas sintēze, ko var izmantot kā neorganisku krāsvielu

Nepieciešams: 1

 • 5% amonija molibdāta (NH4)2MoO4 šķīdums
 • 15% nātrija fosfāta Na3PO4 šķīdums
 • slāpekļskābe HNO3
 • Amonija nitrāts NH4NO3
 • 2 vārglāzes
 • 50 mL mērcilindrs
 • Plītiņa
 • Piltuve
 • Filtrpapīrs

Darba gaita: 2

 1. Eksperiments jāveic velkmē.
 2. Vārglāzē ielej 30 mL 5% amonija molibdāta šķīduma.
 3. Pievieno 10 mL 15% nātrija fosfāta šķīduma.
 4. Šķīdumu paskābina ar 1-2 mL konc. slāpekļskābes šķīduma un pievieno ~0,5-1 g amonija nitrāta.
 5. Karsē uz plītiņas 10-15 min.
 6. Iegūto maisījumu filtrē caur vidēja blīvuma filtriem.
 7. Iegūtās nogulsnes var izmantot kā krāsvielu.