NĀTRIJA HIDROGĒNKARBONĀTA SINTĒZE

Darba uzdevums
1. Iegūt NaHCO3
2. Aprēķināt teorētisko iznākumu
3. Noteikt praktisko iznākumu
4. Uzrakstīt secinājumus

Nepieciešams: 1

Na2CO3, Destilēts ūdens, Koniskā kolba, Piltuve, Vārglāzes, Filtrpapīrs, Svari (± 0,0001g), Stikla caurule (Ø = 1–1,5cm)

Darba gaita: 2

Koniskajā kolbā sagatavo šķīdumu, kurš satur 10 g tīra Na2CO3 un 20 ml H2O. Ja
nepieciešams, iegūto šķīdumu filtrē. Caur šo šķīdumu laiž oglekļa IV oksīdu (CO2):
Na2CO3 + H2O + CO2 -> NaHCO3
Caurule ar diametru 1–1,5 cm, kas pievada oglekļa IV oksīdu, nedrīkst pieskarties
kolbas dibenam. Iegūtās nātrija hidrogēnkarbonāta nogulsnes filtrē un mazgā ar aukstu ūdeni. Žāvē starp filtrpapīra loksnēm. Iegūtais sāls gaisā ir stabils. Iegūto vielu nosver un nosaka praktisko iznākumu procentos.

Metodiskās norādes: 3

Sagatavoja: Kristīne Juhņeviča, e-pasts kristine.juhnevica@lu.lv

Adaptēts no: Eiropas Sociālā fonda projekts “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana, pieejams https://visc.gov.lv/profizglitiba/eksameni/dokumenti/projekts/kim_pke/prakse.pdf