Neparastais zieds

Eksperimentā traukā ielej iekrāsotu ūdeni un ievieto augu ar baltām ziedlapiņām. Eksperiments skaidro, kāpēc zieds maina krāsu. Eksperimentālais darbs jāveic rūpīgi un precīzi.

Nepieciešams: 1

Augs ar baltām ziedlapām, tinte vai pārtikas krāsviela, stikla vai plastmasas trauks ar ūdeni.

Darba gaita: 2

  1. Stikla vai plastmasas traukā ielej ūdeni.
  2. Ūdeni iekrāso ar tinti vai pārtikas krāsvielu.
  3. Ievieto traukā augu ar baltām ziedlapām tā, lai ūdenī būtu apmēram 5 cm ziedkāta.
  4. Novēro, kas notiek ar ziedu.
  5. Novērojumus ieraksta tabulā:
Laiks Izmaiņas augā
2.diena
3.diena

 

Metodiskās norādes: 3

Eksperimentā jāizmanto zieds ar baltām ziedlapām, lai vieglāk būtu saskatāmas ziedlapu krāsas izmaiņas. Skolēni noskaidro: 1.Kas notika ar ziedu? 2.Kāpēc zieds mainīja krāsu? 3.Kādu darbu dara stublājs?

 

Darba drošība! Pēc eksperimenta rūpīgi jānomazgā rokas. Trauks jānovieto drošā vietā uz līdzenas virsmas.

 

Sagatavoja: Indra Skranda

Adaptēts pēc: Arājs R., Drulle V., Miesniece A. Dabaszinību darba burtnīca 4.klasei 1.- Apgāds Zvaigzne ABC, 2005.