PIENA KVALITĀTES PĀRBAUDE: Blīvuma noteikšana

Eksperimentā nosaka piena kvalitāti, apgūstot analītiskās ķīmijas kvalitatīvās metodes – nosakot, vielas vai elementa klātbūtni paraugā.

Nepieciešams: 1

  • Areometrs,
  • termometrs,
  • mērcilindrs (500 mL).

 

Darba gaita: 2

  1. Izmaisa rūpīgi pienu pirms noteikšanas.
  2. Turi cilindru nedaudz slīpi.
  3. Ielej pienu sausā cilindrā tā, lai  neveidotos putas.
  4. Novieto cilidru uz gludas virsmas.
  5. Iegremdē pienā sausu areometru un atstāj to brīvi peldēt.
  6. Nolasa temperatūru un blīvumu pēc 3 min, kopš areometrs nostājies nekustīgi.

Metodiskās norādes: 3

Piena blīvumu nosaka ar areometru 22 0C temperatūrā!

 

Pēc blīvuma var daļēji spriest par piena dabīgumu. Pienam, noņemot daļu krējuma, tā blīvums nedaudz palielinās (taukiem ir mazāks blīvums). Savukārt pienam pievienojot ūdeni, blīvums samazinās. 10 % ūdens pievienošana samazina piena blīvumu apmēram par 3 kg/ m3. Piena blīvums svārstās robežās 1027 – 1032 kg/m3. Blīvumu jānosaka ne agrāk kā 2 stundas pēc slaukšanas, jo tikko slaukta piena blīvums tajā esošo gāzu dēļ ir samazināts.

 

Sagatavoja: Kristīne Juhņeviča, e-pasts kristine.juhnevica@lu.lv

Adaptēts no: “Uz praktisko dzīvi orientētas izpratnes veidošanās ķīmijā”. Tālākizglītības kursu materiāls ķīmijas skolotājiem. LU ĶF ķīmijas didaktikas centrs

Pilnveidoja: Ābels Vatuļins