Piena kvalitātes pārbaude: sodas pierādīšanas reakcija

Eksperimenta laikā tiek veikta piena kvalitātes pārbaude izmantojot sodas pierādīšanas reakciju.  Eksperimentu var izmantot kā laboratorijas darbu pamatskolā vai vidusskolā. 

 

Nepieciešams: 1

 • Piens;
 • mērcilindrs, 25 mL;
 • mēģeņu statīvs;
 • mēģenes, 4 gab.;
 • pilināmā pipete;
 • bromtimolzilais šķīdums;
 • dzeramā soda;
 • svari;
 • stikla nūjiņa.

 

Darba gaita: 2

 1. Sanumurē mēģenes no 1 līdz 4.
 2. Ielej mērcilindrā 5 mL piena un pārlej to pirmajā mēģenē.
 3. Ievieto pirmo mēģeni mēģeņu statīvā.
 4. Pievieno uzmanīgi gar pirmās mēģenes sieniņu 7 – 8 pilienus bromtimolzilā šķīdumam, nekratot mēģeni.
 5. Novēro pēc 10 minūtēm pirmās mēģenes šķīduma virsējās kārtas krāsas maiņu.
 6. Atkārto 2. un 3. punktu pievienojot otrai mēģenei 0,5 g dzeramās sodas.
 7. Samaisa otrās mēģenes saturu ar stikla nūjiņu.
 8. Pievieno uzmanīgi gar otrās mēģenes sieniņu 7 – 8 pilienus bromtimolzilā šķīdumam, nekratot mēģeni.
 9. Novēro pēc 10 minūtēm otrās mēģenes šķīduma virsējās kārtas krāsas maiņu.
 10. Atkārto 2. un 3. punktu pievienojot trešajai mēģenei 1 g dzeramās sodas.
 11. Samaisa trešās mēģenes saturu ar stikla nūjiņu.
 12. Pievieno uzmanīgi gar trešās mēģenes sieniņu 7 – 8 pilienus bromtimolzilā šķīdumam, nekratot mēģeni.
 13. Novēro pēc 10 minūtēm trešās mēģenes šķīduma virsējās kārtas krāsas maiņu.
 14. Atkārto 2. un 3. punktu pievienojot ceturtajai mēģenei 2 g dzeramās sodas.
 15. Samaisa ceturtās mēģenes saturu ar stikla nūjiņu.
 16. Pievieno uzmanīgi gar ceturtās mēģenes sieniņu 7 – 8 pilienus bromtimolzilā šķīdumam, nekratot mēģeni.
 17. Novēro pēc 10 minūtēm ceturtās mēģenes šķīduma virsējās kārtas krāsas maiņu.

Metodiskās norādes: 3

Svaiga piena pH ir no 6,55 līdz 6,75. Sodu pienam pievieno, lai samazinātu tā skābumu. Sodas pierādīšanas metode pamatojas uz indikatora bromtimolzilā krāsas maiņu.

Skaidrojums: Dzeltenās krāsas parādīšanās mēģenes virsējā kārtā liecina, ka sodas pienā nav. Dažādas nokrāsas zaļas krāsas parādīšanās norāda uz sodas klātbūtni pienā.

Ķīmiskās reakcijas vienādojums:

NaHCO3 -> Na+ + HCO3

HCO3 + H2O -> H2CO3 + OH

 

Sagatavoja: Kristīne Juhņeviča, e-pasts kristine.juhnevica@lu.lv

Adaptēts no: “Uz praktisko dzīvi orientētas izpratnes veidošanās ķīmijā”. Tālākizglītības kursu materiāls ķīmijas skolotājiem. LU ĶF ķīmijas didaktikas centrs

 

Pilnveidoja: Marija Marika Šķestere, marikaskestere@gmail.com

Papildu resursi: