Piena kvalitātes pārbaude: Ūdeņraža peroksīda atklāšana pienā

Eksperimenta laikā tiek veikta piena kvalitātes pārbaude. Pārbaudot ūdeņraža peroksīda esamību piena sastāvā. Eksperimentu var izmantot kā laboratorijas darbu vidusskolā.

 

Nepieciešams: 1

 • Mēģene, 2 gab.;
 • piens, 2 mL;
 • pilināmā pipete, 4 gab.;
 • mēģeņu statīvs;
 • marķieris;
 • ūdeņraža peroksīds, 2 pilieni;
 • stikla nūjiņa;
 • sērskābe šķīdums (atšķaidīts 1:3), 2 pilieni;
 • kālija jodīda cietes šķīdums, 0,2 mL.

Darba gaita: 2

 1. Sanumurē 1. un 2. mēģeni.
 2. Ielej pirmajā mēģenē 1 mL piena.
 3. Ievieto pirmo mēģeni mēģeņu statīvā.
 4. Ielej otrajā mēģenē 1 mL piena un pievieno pāris pilienus ūdeņraža peroksīda.
 5. Samaisa otrajā mēģenē esošo šķīdumu ar stikla nūjiņu.
 6. Ievieto otro mēģeni mēģeņu statīvā.
 7. Pievieno, nemaisot, 2 pilienus sērskābes šķīduma abās mēģenēs.
 8. Pievieno, nemaisot, abām mēģenēm 0,2 mL kālija jodīda cietes šķīdumu.
 9.  Novēro krāsu maiņu mēģenēs.

Metodiskās norādes: 3

Piens, kam pievienots ūdeņraža peroksīds skaitās viltots. Ūdeņraža peroksīdu pievieno pienam, lai tam nepieaugtu skābums. Darba izmantota metode pamatojas uz  ūdeņraža peroksīda spēju no KI izdalīt brīvu jodu, kurš ar cieti dod zilu krāsu. Metodes jutīgums ir 0,001 % ūdeņraža peroksīda. Reakcija notiek pēc šāda vienādojuma:

H2O2 + 2KI + H2SO4 -> I2 +K2SO4 + 2H2O

Paralēli tika veikti eksperimenti divās mēģenēs, ar un bez mākslīgi pievienota ūdeņraža peroksīda šķīduma. Izturot 10 minūtes, mēģenē ar mākslīgi pievienoto ūdeņraža peroksīda šķīdumu, parādījās zils krāsojums, bet otrā mēģenē šķīdumu krāsa neizmainījās, kas liecina par to, ka pienam  ir / nav pievienots ūdeņraža peroksīda šķīdums.

 

Sagatavoja: Kristīne Juhņeviča, e-pasts kristine.juhnevica@lu.lv

Adaptēts no: “Uz praktisko dzīvi orientētas izpratnes veidošanās ķīmijā”. Tālākizglītības kursu materiāls ķīmijas skolotājiem. LU ĶF ķīmijas didaktikas centrs

 

Pilnveidoja: Marija Marika Šķestere, marikaskestere@gmail.com