PIENA KVALITĀTES PĀRBAUDE: Ūdeņraža peroksīda atklāšana pienā

Piens, kam pievienots ūdeņraža peroksīds skaitās viltots. Ūdeņraža peroksīdu pievieno pienam, lai tam nepieaugtu skābums. Darba izmantota metode pamatojas uz  ūdeņraža peroksīda spēju no KI izdalīt brīvu jodu, kurš ar cieti dod zilu krāsu. Metodes jutīgums ir 0,001 % ūdeņraža peroksīda. Reakcija notiek pēc šāda vienādojuma:

H2O2 + 2KI + H2SO4 -> I2 +K2SO4 + 2H2O

Nepieciešams: 1

mēģenes, pipete, H2SO4 šķīdums, KI cietes šķīdums, ūdeņraža peroksīds

Darba gaita: 2

Mēģenē ielej apmēram 1 mL piena, nemaisot pievieno 2 pilienus H2SO4 šķīduma (1:3) paskābināšanai un 0,2 mL KI cietes šķīduma. Pēc 10 min. novēro krāsas maiņu mēģenē. Mēģeni nedrīkst sakratīt, tā jānovieto statīvā. Paralēli otrā mēģenē veic reakciju ar pienu, kuram mākslīgi pievienota ūdeņraža peroksīda piedeva.

Metodiskās norādes: 3

Paralēli tika veikti eksperimenti divās mēģenēs, ar un bez mākslīgi pievienota ūdeņraža peroksīda šķīduma. Izturot 10 minūtes, mēģenē ar mākslīgi pievienoto ūdeņraža peroksīda šķīdumu, parādījās zils krāsojums, bet otrā mēģenē šķīdumu krāsa neizmainījās, kas liecina par to, ka pienam “………………..” ir / nav pievienots ūdeņraža peroksīda šķīdums.

 

Sagatavoja: Kristīne Juhņeviča, e-pasts kristine.juhnevica@lu.lv

Adaptēts no: “Uz praktisko dzīvi orientētas izpratnes veidošanās ķīmijā”. Tālākizglītības kursu materiāls ķīmijas skolotājiem. LU ĶF ķīmijas didaktikas centrs