Piesārņojuma izplatīšanās ātrums augsnē

Ar šī eksperimenta palīdzību ir iespēja pārbaudīt piesārņojuma izplatīšanās ātrumu augsnē.

Nepieciešams: 1

plastmasa pudele, smiltis, ūdens, guaša krāsa, hronometrs, nazis.

Darba gaita: 2

  1. Nogriez plastmasa pudelei augšdaļu !
  2. Pudeli piepildi ar smiltīm!
  3.  Vienā pudeles malā ielej ar ūdeni atšķaidītu guašas krāsu!
  4. Uzņem laiku, kādā guašas krāsa iesūcas smiltīs!
  5. Izmēri pudeles garumu un aprēķini krāsas izplatīšanās ātrumu smiltīs!

Metodiskās norādes: 3

Visātrāk piesārņojums izplatās gaisā,bet vislēnāk – augsnē. Piesārņojumu no augsnes lietusūdens var ieskalot upēs un  ezeros. No augsnes virskārtas dažādas vielas var iesūkties pazemes ūdeņos un piesārņot tos.

Sagatavoja: Iveta Medne , iveta.medne@r14.lv

Adaptēts pēc : I.Kreicberga, M.Kusiņa, D. Mežzīle. A. Nikolajenko Izzini pasauli! Dabaszinības Zvaigzne ABC – 2007.